Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Sormenjälkitunnisteiden rekisteröinti

  Kaikilta henkilöiltä (14 - 70 v.) jotka anovat Kiinan viisumia, vaaditaan ajanvaraus sormenjälkitunnisteiden antamista varten. Visumservice varaa ajan puolestanne.

  Lue toimintaohjeet: Täytä vaaditut lomakkeet, kokoa asiakirjat ja toimita ne toimistoomme käsittelyä varten. Saatuamme asiakirjat ja tehtyämme Online-viisumianomuksen, varaamme viisumin hakijalle ajan sormenjälkitunnisteiden antoa varten ja toimitamme asiakirjat käsittelyyn Kiinan Viisumipalvelukeskukseen. Viisumin hakija, joka on käynyt antamassa sormenjäljet Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa viisumikäsittelyä varten, on vapautettu sormenjälkitunnisteiden antamisesta viideksi vuodeksi.

  Hakijan on näytettävä voimassaoleva passi, josta käy ilmi edellisten sormenjälkitunnisteiden antoaika.

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä

 3. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täytä oheinen Kiinan lomake ja toimita se Visumserviceen vaadittujen asiakirjojen kanssa. Täytämme Kiinan online-anomuksen puolestanne ja toimitamme sen teille allekirjoitettavaksi ja tapaamme sormenjälkien tunnistamisen aikana.


  Lataa valokuva https://visumservice.fi/photo-service. Ohjeet vaatimuksien mukaisen valokuvan lataamiseen löydätte Kiinan viisumin valokuvaoppaasta tästä infopaketista.

 4. Kutsukirje

  Kutsukirje Kutsuvalta yritykseltä Kiinasta. Tärkeätä:

  • Kutsun tulee olla yrityksen logollisella kirjelomakkeella 
  • Kutsussa tulee olla kutsuvan yrityksen puhelin- ja fax-numerot 
  • Kutsussa tulee mainita kutsuttavan henkilön koko nimi, passin numero, syntymäaika ja sukupuoli. Tietojen tulee olla täysin samoin kuin passissa 
  • Kutsussa tulee olla tieto maahan saapumis- ja poistumispäivistä 
  • Kutsun tulee sisältää tieto oleskelun pituudesta ja maahan saapumisten määrä 
  • Kutsussa on määriteltävä vierailun kohde ja matkan tarkoitus 
  • Kutsussa tulee olla kutsuvan tahon edustajan allekirjoitus ja leima         

 5. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Monikertaviisumia anottaessa hakijan on osoitettava useita käytettyjä Kiinan viisumeita konsulaatille, sekä kutsukirje kopiona tai alkuperäisenä kutsuvalta yritykseltä Kiinasta. Kutsussa tulee olla:

  • Tieto siitä, että kyseessä on auktorisoitu kutsuja  
  • Kutsuvan tahon leima ja allekirjoitus   
  • Vastaanottajana Kiinan Suurlähetystö Helsingissä  
  • Kutsuttavan henkilön syntymäaika  
  • Tieto viisumin voimassaolosta ja maahantulojen määrästä   
  • Tieto siitä, että kutsu on kirjoitettu viimeisen kuuden kuukauden aikana     

 8. Kopio aikaisemmasta käytetystä viisumista

  Viisumin hakijat joille on aikaisemmin myönnetty yksi tai useampi Kiinan viisumi, tulee liittää kopio käytetystä Kiinan viisumista.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Sormenjälkitunnisteiden rekisteröinti

  Kaikilta henkilöiltä (14 - 70 v.) jotka anovat Kiinan viisumia, vaaditaan ajanvaraus sormenjälkitunnisteiden antamista varten. Visumservice varaa ajan puolestanne.

  Lue toimintaohjeet: Täytä vaaditut lomakkeet, kokoa asiakirjat ja toimita ne toimistoomme käsittelyä varten. Saatuamme asiakirjat ja tehtyämme Online-viisumianomuksen, varaamme viisumin hakijalle ajan sormenjälkitunnisteiden antoa varten ja toimitamme asiakirjat käsittelyyn Kiinan Viisumipalvelukeskukseen. Viisumin hakija, joka on käynyt antamassa sormenjäljet Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa viisumikäsittelyä varten, on vapautettu sormenjälkitunnisteiden antamisesta viideksi vuodeksi.

  Hakijan on näytettävä voimassaoleva passi, josta käy ilmi edellisten sormenjälkitunnisteiden antoaika.

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä

 3. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täytä oheinen Kiinan lomake ja toimita se Visumserviceen vaadittujen asiakirjojen kanssa. Täytämme Kiinan online-anomuksen puolestanne ja toimitamme sen teille allekirjoitettavaksi ja tapaamme sormenjälkien tunnistamisen aikana.


  Lataa valokuva https://visumservice.fi/photo-service. Ohjeet vaatimuksien mukaisen valokuvan lataamiseen löydätte Kiinan viisumin valokuvaoppaasta tästä infopaketista.

 4. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 5. Todisteet matkan järjestelyistä

  Matkan järjestelyjä koskevat tiedot. Nämä on toimitettava seuraavassa muodossa:

  • Kopio lennon vahvistuksesta, joka osoittaa jatko-/paluulennon.
  • Kopio hotellin vahvistuksesta

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Asuu perheen luona

  Matkustajat, joiden majoitus on ystävien tai sukulaisten luona, tulee saada kutsu majoittavalta henkilöltä. Kutsussa tulee olla:  

  • Viisumin hakijan koko nimi *Selvitys sukulaisuus- tai ystävyyssuhteesta 
  • Kutsujan koko nimi, osoite ja puhelinnumero 
  • Tieto oleskelun kestosta ja tarvitusta viisumin pituudesta  
  • Matkan alkamis- ja päättymispäivät  
  • Kutsujan allekirjoitus        


  Kutsukirjeen liitteenä tulee olla: 

  • Kopio kutsujan oleskeluluvasta 
  • Kutsujan passin tietosivusta kopio  
  • Todiste kutsujan osoitteen paikkansapitävyydestä    
  • Kutsujan työsuhteesta todiste, missä maininta henkilön tittelistä  *Mikäli kysessä sukulaisuussuhde, vaaditaan siitä maistraatin todistus

 8. Alle 18-vuotiaat lapset

  Alle 18 vuotiaan henkilön on toimitettava alkuperäinen suostumuskirje molemmilta vanhemmilta.

  • Oltava molemmilta vanhemmilta ja kummankin vanhemman allekirjoituksella.
  • Osoitettava Kiinan lähetystölle
  • Oltava lapsen koko nimi ja passinnumero
  • Oltava englanninkielinen

 9. Kopio aikaisemmasta käytetystä viisumista

  Viisumin hakijat joille on aikaisemmin myönnetty yksi tai useampi Kiinan viisumi, tulee liittää kopio käytetystä Kiinan viisumista.

Premium Priority

On aina parempi olla vaarantamatta matkasuunnitelmiaan. Premium Priority-palvelun asiantuntija hoitaa koko viisumiprosessisi alusta loppuun ja varmistaa sen, että viisumisi saadaan haettua niin nopeasti kuin mahdollista. Koe itse Premium Priorityn varmuus ja mukavuus.

Lue lisää

Valokuvien muokkaus-ja tulostuspalvelu

Visumservice valokuvapalvelu. Lataa kuva palveluun ja asiantuntijamme varmistavat, että se täyttää lähetystön vaatimukset.

Lue lisää

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.