Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Nigeria Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Kansainvälinen käsittely

  Tälle kohteelle ei löydy suurlähetystön edustajaa Suomesta. Kaikki hakemukset käsitellään ulkomailla käyttäen Visumservice-toimistoa Ruotsissa. Ulkomailla sijaitsevat lähetystöt sisältävät kuriiritoimitusmaksun 210 EUR (ilman alv).

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta poistumispäivästä lukien
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 3. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa kaksi värillistä passikuvaa, jotka täyttävät seuraavat tarkat kriteerit: niiden on oltava enintään kolmen kuukautta vanhoja ja otettuna valkoista taustaa vasten, ja niiden on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, niiden on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja niiden on pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 4. Takuukirje

  Sinun on toimitettava takuukirje hakijan suomalaiselta työnantajalta. Varmista, että kirjeesi täyttävät konsulaatin vaatimukset käyttämällä digitaalista takuukirjettämme. Katsohttps://visumservice.fi/bcl-order päästäksesi alkuun.

  Voit vaihtoehtoisesti käyttää takuukirjettä sivulla https://visumservice.fi/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf käyttäen täsmälleen samaa kieltä ja muotoilua hylkäävän päätöksen ja mahdollisten viivästysten välttämiseksi viisumipyyntösi yhteydessä. 

  Huomioi, että useimmat konsulaatit vaativat takuukirjeen päiväystä kuukauden sisällä hakemuksen lähettämisestä.

  Esimerkissä mainitun ohjeistuksen lisäksi takuukirjeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
  • Päivämäärien on vastattava kutsukirjeessä ja viisumihakemuslomakkeessa ilmoitettujen päivämäärien kanssa

 5. Kutsukirje

  Kutsukirje hakijan vierailulle kutsuneelta yritykseltä. Kirjeen on:

  • Oltava kirjoitettu yrityksen omalle kirjepaperille
  • Sisällettävä hakijan nimi ja kansalaisuus
  • Sisällettävä hakijan ammattinimike ja työsuhteen aloituspäivä 
  • Eriteltävä vierailun sijainti ja tarkoitus
  • Eriteltävä maahantulojen määrä ja vaaditun viisumin voimassaoloaika
  • Sisällettävä maahantulo- ja maasta poistumispäivä(t) 
  • Sisällettävä kutsuneen yrityksen/tahon yhteystiedot
  • Sisällettävä kutsuneen yrityksen leima
  • Oltava allekirjoitettu alkuperäisessä kappaleessa


  Kutsukirjeessä ilmoitettujen päivämäärien on oltava samat kuin takuukirjeessä ja viisumihakemuslomakkeessa.

 6. Työnantajan ID-tunnus

  Tämä tulee toimittaa kutsukirjeen allekirjoittaneen henkilön passikopiona.

  Jos kutsukirjeen allekirjoittaja ei ole Nigerian kansalainen, vaaditaan kopio hänen oleskeluluvastaan Nigeriassa.

 7. Todistus yrityksen kaupparekisteriotteesta

  Tämän tulee olla korkelaatuinen värillinen kopio Nigeriassa yrityksen rekisteröintitodistuksesta

 8. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty viisumihakemuslomake. Lomake on: 

  Varmista, että kun verkkohakemus on täytetty, tulostat asiakirjat ja liität ne muun hakupakettisi oheen. Mukaan tulee tulostaa hakemuslomakkeen lisäksi kolme kuittia:

  • "Viisumin hyväksyntälomake"
  • "Viisumin maksulomake"
  • Maksuvahvistus sähköpostitse

 9. Visumservice Tilauslomake

  Kopio verkkosivuillamme tehdystä viisumitilauksesta, joka on lähetetty sinulle sähköpostiin.

   Mikäli tilausta ei ole tehty verkkosivuilla, infopaketissamme on viisumitilauslomake, joka tulee täyttää ja toimittaa.

  Huomioithan, että kaikki maksut veloitetaan vasta kun viisumiprosessi on valmis.

 10. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Usean maahantulon sallivan viisumin tarvitsevien hakijoiden on toimitettava kopio aiemmin käytetystä liikeviisumista.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Nigeria Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Online-rekisteröinti

  Ennen viisumin hakua, hakijan on rekisteröidyttävä verkossa Nigerian maahanmuuttovirastolle. Nigerian maahanmuuttovirasto veloittaa rekisteröinnistä maksun. Maksu riippuu hakijan kansalaisuudesta ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssista. Online-rekisteröinnin kulut tulevat ohessa näkyvien konsulaatin maksujen lisäksi.

 2. Kansainvälinen käsittely

  Tälle kohteelle ei löydy suurlähetystön edustajaa Suomesta. Kaikki hakemukset käsitellään ulkomailla käyttäen Visumservice-toimistoa Ruotsissa. Ulkomailla sijaitsevat lähetystöt sisältävät kuriiritoimitusmaksun 210 EUR (ilman alv).

 3. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta poistumispäivästä lukien
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 4. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa kaksi värillistä passikuvaa, jotka täyttävät seuraavat tarkat kriteerit: niiden on oltava enintään kolmen kuukautta vanhoja ja otettuna valkoista taustaa vasten, ja niiden on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, niiden on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja niiden on pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 5. Todiste taloudellisesta vakaudesta

  Tämä on toimitettava kopiona hakijan viime tiliotteesta, joka näyttää riittävät luottovarat koko oleskelun ajaksi.

 6. Todisteet matkan järjestelyistä

  Matkan järjestelyjä koskevat tiedot. Nämä on toimitettava seuraavassa muodossa:

  • Kopio lennon vahvistuksesta, joka osoittaa jatko-/paluulennon
  • Kopio hotellin vahvistuksesta

 7. Henkilökohtainen lausunto

  Alkuperäinen hakijan esittelykirje. Esittelykirjeen on oltava:

  • Osoitettu suurlähetystölle
  • Sisällettävä hakijan nimi ja syntymäpäivä
  • Sisällettävä hakijan nimi ja täydellinen osoite
  • Eriteltävä vierailun kesto ja tarkoitus
  • Ilmaistava maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset
  • Eriteltävä paikat, joihin suunnitellaan vierailua
  • Sisällettävä henkilö, joka on taloudellisesti vastuussa hakijasta 
  • Oltava hakijan allekirjoittama

 8. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty viisumihakemuslomake. Lomake on: 

  Varmista, että kun verkkohakemus on täytetty, tulostat asiakirjat ja liität ne muun hakupakettisi oheen. Mukaan tulee tulostaa hakemuslomakkeen lisäksi kolme kuittia:

  • "Viisumin hyväksyntälomake"
  • "Viisumin maksulomake"
  • Maksuvahvistus sähköpostitse

 9. Visumservice Tilauslomake

  Kopio verkkosivuillamme tehdystä viisumitilauksesta, joka on lähetetty sinulle sähköpostiin.

   Mikäli tilausta ei ole tehty verkkosivuilla, infopaketissamme on viisumitilauslomake, joka tulee täyttää ja toimittaa.

  Huomioithan, että kaikki maksut veloitetaan vasta kun viisumiprosessi on valmis.

 10. Asuu perheen tai ystävien luona

  Mikäli hakija aikoo asua perheen tai ystävien luona Nigeriassa, ei hotellivahvistusta tarvita. Sen sijaan on lähetettävä hakijan kutsuneen tahon kirjoittama kutsukirje. Kirjeen on:

  • Eriteltävä kutsuneen tahon koko osoite ja yhteystiedot
  • Sisällettävä kutsuneen tahon nimi ja ammattinimike
  • Mainittava matkan tarkoitus ja vierailun pituus
  • Vahvistettava, että kutsuva taho ottaa hoitaakseen taloudellisen vastuun. Käytä seuraavaa lausetta: "Hyväksymme täyden taloudellisen ja maahantuloon liittyvän vastuun seuraavasta henkilöstä..."
  • Oltava kutsuneen tahon allekirjoittama


  Oheen vaaditaan myös kopio kutsuneen tahon passista. Ellei kutsun lähettäjä ole Nigerian kansalainen, tarvitaan lisäksi kopio pysyvästä oleskeluluvasta Nigeriassa (CERPAC), sekä oikeaksi todistettu kopio tai skannattu versio hyväksytystä ulkomaalaiskiintiöstä (expatriate quota) virallisella leimalla varustettuna.

Viisumi Nigeriaan

Etkö tiedä, miltä Nigerian viisumi näyttää? Voit katsoa esimerkin Nigerian viisumista ja nähdä, miltä se näyttää.

Lue lisää

Premium Palvelu

Anna asiantuntijatiimimme hoitaa viisumihakemuksesi alusta loppuun. Henkilökohtaisen konsultoinnin, ajantasaisten muistutuksien ja vaiheittaisen ohjeistuksen ansiosta voit olla rauhassa tietäen, että asiantuntijamme auttavat sinua saamaan viisumisi ilman ylimääräisiä viiveitä.

Lue lisää

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.