Käyttöehdot

1. Osapuolet ja soveltamisala

Nämä ehdot (”Ehdot”) koskevat sinun eli asiakkaamme (näissä ehdoissa ”sinä”) ja yrityksen Visumservice Helsingfors AB Co. reg. no.: 2547705-9, osoite Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki (“CIBT”) välistä suhdetta CIBT:n tarjoamien palvelujen puitteissa. Jos sinun katsotaan olevan paikallisen lain [ esim. Kuluttajansuojalaki ] mukainen kuluttaja (“Kuluttaja”), sinulle voi kuulua laajempia oikeuksia, jotka eritellään tässä asiakirjassa. Jos et ole Kuluttaja, sinun on vahvistettava, että sinulla on valtuudet toimia sen yrityksen nimissä, jonka puolesta ostat palveluja. Näihin Ehtoihin kuuluvat tietyt ehdot, jotka on määritetty oman maasi CIBT-verkkosivustolla (“Verkkosivusto”), jonka osoite on visumservice.fi, mukaan lukien CIBT Tietosuojakäytäntö jotka yhdessä koskevat yksinomaisesti CIBT:n palveluja. Muita yleisiä ehtoja ei sovelleta, eivätkä ne ole osa välillämme olevaa sopimusta, vaikka emme nimenomaisesti hylkäisi niitä. Ehtoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksen tekemis- tai muuttamishetkellä voimassa olevat ehdot ovat kuitenkin voimassa kyseisen tilauksen osalta. Epäselvyyksien välttämiseksi pelkkää Verkkosivuston tarkastelua (kun tilausta ei tehdä) koskevat (Verkkosivuston käyttöehdot) eivätkä nämä Ehdot. CIBT:n tarjoamien ensisijaisten palvelujen tarkoituksena on auttaa sinua matkustusviisumien ja muiden matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Ilmoitamme, mitä asiakirjoja ja lomakkeita vaaditaan näiden matkustusasiakirjojen hankkimiseen, ja toimitamme nämä asiakirjat ja täyttämäsi lomakkeet asianmukaisille viranomaisille tai tahoille. Jos tarjoamme sinulle palveluja, sinä olet asiakkaamme ja näitä Ehtoja sovelletaan. Jos ohjaamme sinut mille tahansa muulle palveluntarjoajalle, olet itse vastuussa tarjottujen palvelujen tarkistamisesta ja tarjottaviin palveluihin sovelletaan kyseessä olevan palveluntarjoajan ehtoja. Emme ota vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, eikä näitä Ehtoja sovelleta tällaisiin palveluihin.

Tilausprosessimme aikana voit tarkistaa ja korjata mahdolliset virheet ennen tilauksen lähettämistä meille. Kun teet tilauksen, lähetämme sinulle sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että olemme vastaanottaneet tilauksesi. Jos tilauksesi vaikuttaa oikealta, ilmoitamme sinulle, että olemme hyväksyneet tilauksesi ja aloitamme sen käsittelyn. Tämän hyväksymisviestin otsikko on ”Tilauksesi on vastaanotettu”. Sopimus välillämme astuu voimaan vasta, kun lähetämme sinulle tämän hyväksymisviestin.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin ja kaikiin sopimuksiin sinun ja CIBT :n välillä sekä kaikkiin palveluihin, jotka CIBT itse tai toisen yrityksen puolesta tarjoaa sinulle tai sinun puolestasi ja jotka koostuvat viisumien, passien ja/tai asiakirjojen käsittelystä näihin kuitenkaan rajoittumatta. Jotkut Ehdot voivat viitata myöntävään viranomaiseen, joka on suurlähetystö, konsulaatti tai muu elin, joka myöntää tai toimittaa pyytämäsi asiakirjat.

Jos olet Kuluttaja, sinulla voi Suomessa olla kuluttajansuojalain mukainen laillinen oikeus peruuttaa tilaus tai sopimus 14 päivän harkinta-ajan sisällä. Tämä tarkoittaa, että jos Kuluttaja kyseessä olevan harkinta-ajan kuluessa muuttaa mielensä tai muusta syystä haluaa peruuttaa tilauksen, hän voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta palvelun toimittajalle ja saada palautuksen. Kuluttaja voi ilmoittaa peruutuksesta CIBT:lle kirjallisesti haluamallaan tavalla. Kuitenkin koska [Company Abbreviation]:n tarjoamat palvelut ovat luonteeltaan kiireellisiä, ja jotta voidaan varmistaa riittävä turvamarginaali mahdollisten viivästymisistä aiheutuvien merkittävien seurausten välttämiseksi, CIBT käynnistää palveluprosessin heti hyväksyttyään maksun ja/tai vastaanotettuaan täydelliset asiakirjat, mikä voi tapahtua ennen lakisääteisen harkinta-ajan päättymistä. Kuluttaja sallii ja hyväksyy tämän nimenomaisesti valitsemalla tilauslomakkeen lopussa olevan valintaruudun. Tästä syystä kuluttaja ei välttämättä voi hyödyntää CIBT:lta tehtyjen tilausten osalta harkinta-aikaa kokonaisuudessaan ja voi olla velvollinen maksamaan osittain tai kokonaisuudessaan palvelut, jotka CIBT on tarjonnut ennen Kuluttajan antaman peruutusilmoituksen vastaanottamista. Lisäksi viisumit ovat tuotteita, jotka laaditaan Kuluttajan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti, ja siksi harkinta-aikaa ja peruutusoikeutta ei välttämättä voida soveltaa.

2. Käsittely

CIBT pyrkii aina antamaan sinulle tarkat tiedot ja varmistamaan, että saat tarvitsemasi viisumin matkasi ajankohtaan nähden riittävän ajoissa. On kuitenkin huomioitava, että kaikki viisumin saantia koskevat vaatimukset (asiakirjat, maksut, aikarajat jne.) lasketaan yleisten perusteiden mukaisesti ja ne voivat vaihdella riippuen tarjoamistasi tiedoista, joita ovat esimerkiksi nykyinen tai aiempi kansalaisuus, asuinpaikka, sukupuoli, ikä, ammatti, viimeaikaiset matkat, uskonto jne. On suositeltavaa, että olet suoraan yhteydessä kunkin maan suurlähetystöön tai konsulaattiin selvittääksesi kaikki maahan saapumiseen tarvittavaa viisumia koskevat vaatimukset ja määräajat. Sinun on myös muistettava, että myöntävä viranomainen voi muuttaa yleisiä maakohtaisia vaatimuksia ilman ennakkoilmoitusta tai vaatia sinulta muita erityisiä lisätietoja. CIBT pyrkii ilmoittamaan sinulle tällaisista muutoksista niin nopeasti kuin mahdollista.

3. Asiakirjojen toimittaminen

Luettelo viisumin käsittelyyn tarvittavista asiakirjoista löytyy verkkosivustoltamme. Lähetämme sinulle vahvistusviestin sähköpostitse, kun toimistomme on vastaanottanut asiakirjat. Näin voimme varmistaa, että olet aina tietoinen siitä, missä asiakirjasi kulloinkin ovat.

CIBT käsittelee ainoastaan tilauksessasi määritetyn viisumin/viisumit; se ei vastaa muista matkasi edellyttämistä viisumeista, joita et ole tilannut tai jotka koskevat matkaasi kuuluvia muita pysähdyspaikkoja. Kun lähetät CIBT:lle pyynnön käsitellä yhden tai useamman viisumin, hyväksyt nämä Ehdot. Kun olet lähettänyt tilauksen/tilaukset CIBT:lle, CIBT lähettää antamaasi sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, joka sisältää tilattua viisumia koskevat erityisehdot (viisumityyppi, kohdemaa, määräaika jne.). Kun vaaditut asiakirjat on vastaanotettu, tilauksesi vahvistetaan ja CIBT käynnistää menettelyn viisumin/viisumien hankkimiseksi. Puhelimitse tehdyt tilaukset hyväksytään samana päivänä, ja postitse tehdyt tilaukset hyväksytään: (a) jos käytössämme on sähköpostiosoite, kun lähetämme sinulle sähköpostiviestin otsikolla ”Vahvistus: tilaus vastaanotettu”; tai muussa tapauksessa (b) ensimmäisenä arkipäivänä täytettyjen lomakkeiden vastaanottamisesta. CIBT pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä oman harkintansa mukaan käsittelemästä hakemusta ilman, että se antaa tälle mitään erityistä syytä.

4. Viisumin saaminen

Kun CIBT palauttaa passin ja asiakirjat sinulle, sinun on tärkeä vahvistaa, että olet saanut kaikki matkallesi tarvitsemasi viisumit, että viisumit ovat voimassa kunkin viisumin kohdemaassa/alueella saapumis- ja lähtöpäivämäärinä ja että viisumit ovat vierailusi tarkoituksen ja luonteen mukaisia (turismi, liikematka, opiskelu jne.). Jos havaitset asiakirjoissasi poikkeavuuksia, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi CIBT:lle. Viisumin myöntäminen riippuu yksinomaan myöntävästä viranomaisesta ja kunkin maan maahanmuuttoviranomaiset tekevät lopullisen päätöksen maahan tai alueelle pääsystä, vaikka kaikki vaaditut edellytykset täyttyisivät. CIBT ei takaa, että myöntävä viranomainen myöntää viisumin ajoissa ja määritettyjen aikarajojen sisällä; tästä syystä veloitetaan CIBT-maksu myöntämiseen tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamista varten. Palautusoikeudettomia matkoja ei tule ostaa tai varauksia tehdä ennen kuin kaikki viisumit on hankittu.

5. Toimitus

CIBT:n täytettyjen hakemusten lähettämiseen käyttämä toimitustapa on oletusarvoisesti «Oletustoimitustapa», ellei muusta toimitustavasta ole sovittu. Toimitusmaksu lisätään tilaukseen, ja se näkyy maksuerittelyssä. Kaikkien kolmansia osapuolia edustavien lähetyspalveluyritysten on noudatettava näiden yksittäisten yritysten määrittämiä ehtoja. CIBT ei ole vastuussa kolmatta osapuolta edustavien lähetyspalveluyritysten käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai viivästyksistä.

6. Lisäpalvelut

CIBT voi joillain lainkäyttöalueilla tarjota lisäpalveluja, joita ovat esimerkiksi digitaalikuvaus, esitarkastus, matkustusviisumi-widget, notaaripalvelut, kutsupalvelut, noutopalvelut (Digital Photo Service, Pre-Check Service, Travel Visa Widget, Notarisation Services, Invitation Services, Pick-Up Service). Tällaiset lisäpalvelut ja niitä koskevat erityisehdot ovat nähtävissä Verkkosivustomme palveluhakemistossa, ja ne sisällytetään näihin ehtoihin. 

7. Palkkiot

CIBT:n palveluistaan veloittamat palkkiot on eritelty verkkosivustolla. Kaikki palkkiot sisältävät (mahdolliset) verot ja muut maksut sekä myöntävän viranomaisen veloittamat maksut ja/tai mahdollisen kuriiri- tai lähetyspalvelun veloittamat maksut, jotka kaikki sinun on maksettava.

Kun CIBT on lähettänyt puolestasi matkustusasiakirjapyynnön myöntävälle viranomaiselle, CIBT:n veloittamia palvelumaksuja ei palauteta.

Konsulimaksut ja palvelujen saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Maksut ja palvelut voivat vaihdella tilauksen tekohetken ja tilauksen valmistumisen välisenä aikana. CIBT pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiakkaalle tällaisista muutoksista. CIBT pidättää itsellään oikeuden valita sopivin saatavilla oleva palvelu asiakkaan ilmoittamat aikarajoitukset huomioiden.

Mitkään myöntävälle viranomaiselle sinun puolestasi CIBT:n toimesta maksetut maksut eivät kuulu palautusoikeuden piiriin. Jos sinun puolestasi tehty viisumi- tai passihakemus mistä syystä tahansa hylätään, CIBT voi pyynnöstäsi hakea matkustusasiakirjaa uudelleen. Tässä tapauksessa sinun on maksettava mahdolliset myöntävän viranomaisen vaatimat lisämaksut. Jos uusi hakemus on tarpeen, koska asiakas on tehnyt virheen viisumihakemuksessaan, CIBT voi veloittaa palvelumaksuna €15.

Tilauksista, joita ei tehdä online-tilausprosessin kautta, voidaan veloitaa lisämaksu, jos tästä on ilmoitettu Verkkosivustolla. CIBT pidättää itsellään oikeuden pitää passit ja muut asiakirjat hallussaan, kunnes maksu on vastaanotettu kokonaisuudessaan. CIBT:n veloittamat palvelumaksut voivat vaihdella palvelun toteuttamiseen käytettävissä olevien arkipäivien lukumäärän mukaan. Tähän ei lasketa lomapäiviä eikä päiviä, jolloin konsulaatit ovat suljettuina.

Kun hakemus koskee Australian e-viiisumia (ETA) TAI Yhdysvaltojen US ESTA -ohjelman sähköistä matkustusvaltuutusta, CIBT :lle maksettava maksu sisältää ainoastaan ETA-/ESTA-viisumin käsittelyn eikä sisällä mahdollisia muutoksenhakuja tai muita lisäpalveluja. ETA-/ESTA-hakemukseen liittyvillä maksuilla ei ole palautusoikeutta, ja jos hakemuksesi hylätään, maksamiasi maksuja ei palauteta.

Tilauksista, jotka peruutetaan ennen hakemuksen toimittamista, veloitetaan CIBT:n palvelumaksu. Kun hakemus on toimitettu asianmukaiselle viranomaiselle, maksut peritään täysimääräisenä. Lisäksi voidaan periä peruutusmaksu, jos hakemus peruutetaan ennenaikaisesti. Peruutusmaksu on €30,-.

8. Varoitukset/vastuuvapauslausekkeet

Myöntävä viranomainen tekee lopullisen päätöksen siitä, minkä tyyppinen viisumi tai passi myönnetään, kuinka nopeasti se myönnetään ja kuinka pitkäksi aikaa se myönnetään. Myöntävä viranomainen voi vaatia lisäasiakirjoja ennen hakemuksen hyväksymistä. Myöntävä viranomainen voi hylätä viisumia, passia tai muuta matkustusasiakirjaa koskevan hakemuksen mistä syystä tahansa ilmoittamatta hylkäyksen syytä CIBT:lle. CIBT ei myönnä viisumeita tai passeja eikä voi antaa mitään takeita siitä, että myöntävä viranomainen myöntää asiakirjan. CIBT ei voi myöskään voi taata myöntävän viranomaisen hakemuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen käyttämää aikaa. Myöntävä viranomainen voi myöntää erilaisen matkustusasiakirjan kuin mitä hakija on pyytänyt, ja tällä voi olla vaikutusta matkustusasiakirjan tarkoitukseen, voimassaoloon tai maahantulojen lukumäärään. Tästä syystä palautusoikeudettomia matkalippuja tai varauksia ei tule ostaa tai tehdä ennen kuin kaikki matkaasi varten vaaditut matkustusasiakirjat on hankittu. Myöntävien viranomaisten lisäksi CIBT pidättää itsellään oikeuden priorisoida hakemusten käsittelyä antamiesi matkustuspäivämäärien mukaan. CIBT veloittaa palvelumaksut kattaakseen kulut, jotka ovat seurausta sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joita haettujen matkustusasiakirjojen myöntämisen edistäminen edellyttää.

CIBT pyrkii parhaansa mukaan käsittelemään viisumeita, passeja ja matkustusasiakirjoja koskevat hakemukset asiakkaan pyynnöstä. CIBT ei kuitenkaan ole vastuussa mistään sellaisesta konsulaattien, lähetystöjen tai passiviranomaisten toiminnasta, jonka seurauksena hakemus viivästyy tai hylätään mistä tahansa syystä, eikäCIBT vastaa kustannuksista ja/tai viivästyksistä, jotka ovat seurausta: (a) epätäydellisistä hakemuslomakkeista tai (b) virheellisesti tai vilpillisesti täytetyistä hakemuslomakkeista tai (c) virheellisistä tai epätäydellisistä liiteasiakirjoista. CIBT ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista kuluista tai kustannuksista, jotka ovat seurausta tällaisista viivästyksistä tai hylkäämisistä, eikä CIBT ole velvollinen maksamaan mitään maksuja. Mikäli ETA/ESTA -matkustuslupaa ei myönnetä, CIBT pyrkii avustamaan asiakasta asiakkaan matkasuunnitelmia varten tarvittavien asiakirjojen hankkimisessa. Matkasuunnitelmia ei kuitenkaan tule vahvistaa ennen kuin kaikki maahanpääsyyn tarvittavat asiakirjat on hankittu.

CIBT tarjoaa viisumeita ja passeja koskevia tietoja vilpittömässä mielessä ja sillä ymmärryksellä, että kyseiset tiedot ovat tulkinta suurlähetystöjen, konsulaattien tai passitoimistojen kulloinkin antamista tiedoista, eikä CIBT vastaa mistään mahdollisista virheistä ja/tai puutteista näissä tiedoissa. CIBT pyrkii mahdollisuuksien mukaan käsittelemään asiakkaan viisumia, passia ja/tai muuta matkustusasiakirjaa koskevan hakemuksen ohjeiden ja toimitettujen hakemuslomakkeiden mukaisesti. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin varmistaa, että kyseinen viisumi/passi/matkustusasiakirja kattaa ne päivämäärät ja ajanjaksot, jolloin asiakas aikoo saapua kohdemaahan ja lähteä kohdemaasta tai -maista ja että se koskee aiottua maahantulojen määrää ja on voimassa aiottua tarkoitusta varten.

Kun CIBT palauttaa passisi ja asiakirjasi, on sinun vastuullasi varmistaa, että olet vastaanottanut kaikki viisumit, joita tarvitset matkallesi, että kaikki viisumit kunkin kohdemaan kohdalla ovat voimassa vierailusi tulo- ja lähtöpäivinä, että henkilötietosi ovat oikein ja että passisi on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan matkasi päättymisestä lukien. Huomaa, että vaikka viisumi olisi myönnetty, matkustajalta voidaan evätä pääsy maahan, sillä kunkin maan paikalliset maahanmuuttoviranomaiset tekevät lopullisen päätöksen maahan pääsystä. CIBT suosittelee kaikkia matkustajia hankkimaan viisumin ennen matkalle lähtöä ja suosittelee, että matkustajat eivät yritä hankkia viisumia ”rajalta”.

9. Vastuunrajoitus

Jos passi, asiakirja tai muu artikkeli katoaa, vahingoittuu, viivästyy tai tuhoutuu, CIBT on vastuussa vain, jos se on syyllinen tapahtumaan, ja sen vastuu rajoittuu vain kyseisen artikkelin jälleenhankintakustannuksiin. CIBT ei ole vastuussa artikkeleista, joiden katoaminen, vahingoittuminen, viivästyminen tai tuhoutuminen johtuu lähetyspalvelusta tai myöntävästä viranomaisesta. Hakijan tulee pitää itsellään mahdolliset passin kannet ja kaikki sellaiset asiakirjat, joita CIBT ei ole pyytänyt hakemusta varten, kuten alkuperäiset tiliotteet, koulu- ja syntymätodistukset jne. CIBT ei ole vastuussa tällaisten asiakirjojen katoamisesta tai vahingoittumisesta. CIBT ei hyväksy minkäänlaista vastuuta, jos matkustaja päättää hankkia viisumin vasta maahantulon yhteydessä. CIBT sulkee pois tai rajoittaa lain sallimissa rajoissa vastuun mahdollisista suorista, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, sekä kaikki lakisääteiset tai implisiittiset ehdot ja takuut, mukaan lukien ja rajoituksetta tulonmenetykset tai matka- tai lomakustannukset tai mahdolliset tappiot, jotka ovat seurausta Verkkosivustolta saaduista tiedoista. Ellei tämän ehdon muista säännöksistä muuta johdu, vastuumme sinulle aiheutuneista menetyksistä sopimuksen, sopimuksen ulkopuolisen korvausvastuun tai muun perusteen puitteissa rajoittuu ei-Kuluttajien osalta ainoastaan maksetun palkkion määrään ja Kuluttajien osalta menetyksiin ja vahinkoihin, joiden määrä on enintään 250 EUR ja joista CIBT on suoraan vastuussa ja joiden voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan seurausta CIBT:n tarjoaman palvelun virheellisyydestä. Mikään tässä sopimuksessa ei poista tai rajoita vastuutamme: (e) laiminlyönnistämme johtuvan kuoleman tai henkilövahingon osalta; (b) petoksen tai petollisen harhaanjohtamisen osalta; tai (c) minkään muun sellaisen asian osalta, joiden kohdalla vastuumme rajoittaminen tai sen yrittäminen olisi lainvastaista.

10. Korvauksenhakuaika

Sinun on ilmoitettava CIBT:lle mahdollisista palveluissa havaituista virheistä kohtuullisen ajan sisällä siitä, kun olet havainnut tai sinun olisi pitänyt havaita kyseinen virhe. CIBT:lle on ilmoitettava virheestä kahden kuukauden sisällä siitä, kun olet havainnut kyseisen virheen. Kun ilmoitusaika päättyy, kaikki oikeudet oikaisuun tai korvaukseen päättyvät. Ilmoitusajasta huolimatta voit ilmoittaa palvelussa havaitusta virheestä milloin tahansa, jos 'Yritys_lyhenne” on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen tai sen toiminta on ollut kunnian tai omantunnon vastaista.

11. Yleistä

Nämä ehdot ja kaikki mahdolliset asiakirjat, joihin ehdoissa viitataan, muodostavat kokonaisuudessaan välillämme olevan sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat keskustelut, kirjeenvaihdon, neuvottelut, aiemmat järjestelyt, yhteisymmärrykset tai muun välillämme olevan sopimuksen, joka liittyy tämän sopimuksen aiheeseen. Jos jokin näihin Ehtoihin kuuluva säännös ei ole lain mukainen, säännöstä on sovellettava siten, että sen vaikutus on mahdollisimman laaja. Jos säännöstä ei voida lainkaan soveltaa, se on katsottava erotettavaksi muista Ehdoista. Jos CIBT ei kykene suorittamaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan johtuen tilanteesta tai tapahtumasta, johon se ei ole voinut kohtuudella vaikuttaa (“force majeure”), CIBT vapautetaan tällaisista velvoitteista siinä määrin kuin tällaisen esteen, rajoitteen tai häiriön vuoksi on tarpeen. CIBT voi antaa velvoitteensa alihankintatyöksi osittain tai kokonaisuudessaan tai voi siirtää tämän sopimuksen alaiset oikeutensa osittain tai kokonaisuudessaan. Tällä sopimuksella ei luoda oikeuksia, jotka ovat sellaisen henkilön täytäntöönpantavissa, joka ei ole sopimuksen osapuoli, pois lukien mahdolliset oikeudelliset seuraajat tai siirronsaajat. Kaikki mahdolliset tämän sopimuksen soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti, ja molemmat sopimuspuolet tunnustavat kuluttajan lainkäyttöalueen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

Jos tätä sopimusta koskevaa riitaa ei voida ratkaista asiakkaan ja CIBT:n välisissä neuvotteluissa, voit antaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnalle sinun tulee ottaa yhteyttä paikallisen maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).