FAQ

FAQ viisumeista    FAQ passeista  FAQ ETA-matkustusluvasta Australiaan

FAQ lasten kanssa matkustamisesta

FAQ viisumeista

Mikä on viisumi?

Viisumi on kohdemaan viranomaisten myöntämä asiakirja, jolla annetaan lupa saapua kyseiseen maahan.  Matkustajan vastuulla on selvittää, tarvitaanko viisumeja tulevalle matkalle. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.   

Mitä tarvitaan viisumin hakemiseen?

Vaikka yksityiskohtaiset vaatimukset vaihtelevat, useimmat maat vaativat matkustajia toimittamaan suurlähetystöön täytetyn hakemuslomakkeen, tuoreen passikuvan ja voimassaolevan passin.  Viisumia varten tarvitaan passi, jonka  tyhjälle sivulle myönnetty viisumi liitetään.  Myös muita asiakirjoja, kuten yksityiskohtainen matkasuunnitelma, tietoa terveydentilasta sekä kutsukirjeitä, voidaan vaatia.  Toistuvat muutokset viisumimääräyksissä ja -vaatimuksissa tekevät matkasuunnitelmaan liittyvistä hauista sekavia ja aikaa vieviä. Visumservice -yritys helpottaa tilannetta ylläpitämällä asiakkaillensa avointa tietokantaa, jossa on ajantasaiset tiedot yli 200 valtion viisumivaatimuksista.  Eri matkakohteiden viisumivaatimuksiin voi tutustua verkkosivujemme Viisumit-osiossa.

Miten Visumservice hankkii viisumit?

Visumservice hankki viisumit toimittamalla hakemuksen ja muut tarvittavat asiakirjat puolestasi suurlähetystöön tai konsulaattiin. Hakijan ei suurimassa osassa tapauksista tarvitse henkilökohtaisesti mennä kohdemaan suurlähetystöön tai konsulaattiin, eikä olla muuten yhteydessä heidän kanssaan. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.

Tarvitaanko viisumin hankkimiseen passi?

Lähestulkoon kaikkien maiden viisumit leimataan tai kiinnitetään passissa sitä tarkoitusta varten oleville sivuille. On kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.

Tarvitsevatko muut kuin Suomen kansalaiset viisumin?

Visumservice tarjoaa tietoa viisumivaatimuksista eri maiden kansalaiselle.  Visumservice tarjoaa kansalaisuudesta riippumatta yksityiskohtaiset tiedot viisumivaatimuksista suurimpaan osaan matkakohteista. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.

Kuinka nopeasti Visumservice käsittelee viisumihakemukset?

Viisumin käsittelyyn menevä aika riippuu matkakohteesta.  Visumservice voi käsitellä useimpien kohteiden viisumit nopeasti, jopa yhdessä päivässä.  Tutustu Viisumit-osioon ja valitse matkakohde nähdäksesi viisumin käsittelyajat.

Voiko Visumservice hankkia viisumihakemusta varten tarvittavia lisäasiakirjoja, kuten kutsukirjeitä tai vahvistuksia?

Kutsukirjeet tai -vahvistukset ovat kohdemaan ulkoministeriön hyväksymiä asiakirjoja.  Nämä asiakirjat mahdollistavat vierailun kohdemaassa.  Visumservice voi tietyissä tapauksissa hankkia puolestasi kutsukirjeitä tai -vahvistuksia.  Mene verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseen.

Voiko sähköpostilla toimittaa täytetyn hakemuksen ja kopion passista viisumihakemusta varten?

Lähestulkoon kaikkien maiden viisumihakemusta varten vaaditaan alkuperäinen passi ja hakijan allekirjoittama hakemus.  On kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.

Lasketaanko passissa oleva valokuva passikuvaksi? Voiko teille toimittaa itse digitaalisia passikuvia?
Viisumihakemukseen liitettävien valokuvien tulee täyttää tietyt vaatimukset kuvan koosta, taustasta ja tulosteen paperista.  Tavallinen koko passikuvalle on 45 mm x 35 mm, ja monet maat vaativat tuoreen passikuvan.  Huomaa, että mahdollisesti itse otettujen digitaalisten passikuvien tulee myös täyttää perusvaatimukset (väri, neutraali tausta) ja ne tulee tulostaa aidolle valokuvapaperille. Tutustu verkkosivujemme Viisumitt-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset vaatimukset passikuvista matkakohteeseen.

Onko Visumservice jo saanut asiakirjat?

Nähdäksesi tiedot tilauksestasi katso Tilauksen tila, josta löytyy ajan tasalla oleva tilanne. Voit seurata tilaustasi joko tilausnumerolla ja matkustajan sukunimellä tai matkustajan syntymäajalla ja sukunimellä.  Jos sinulla on oikeudet hallita yrityksesi tilejä, voit kirjautua sisään ja nähdä kaikki hallinnoimasi tilaukset.

Mitä sisältyy Visumservice-palvelumaksuun?

Viisumin käsittelyyn liittyvät kulut sisältävät konsulaattien palvelumaksut ja Visumservice-palvelumaksut.  Konsulaatin kulut laskuttaa viisumin myöntävä kohdevaltio.   Nämä maksut on maksettava viisumin myöntävään konsulaattiin, riippumatta siitä, haetaanko viisumia toimistomme kautta.  Huomaa, että konsulaattien palvelumaksut saattavat milloin tahansa muuttua ilman ennakkovaroitusta eri maiden hallintoelimien ilmoituksesta.  Visumservice-palvelumaksut riippuvat tilatusta palvelusta ja halutusta käsittelyajasta.  Palvelumaksumme ylläpitävät ja takaavat viisumin käsittelyn korkeimman mahdollisen laadun.  Visumservice-palvelumaksut ja viisumin myöntävien konsulaattien palvelumaksut ovat selkeästi esillä Visumservice -infopaketissa. Tutustu verkkosivujemme Viisumit-osioon, josta löytyy yksityiskohtaiset viisumivaatimukset matkakohteeseesi.

Mitä maksutapoja Visumservice hyväksyy?

Visumservice hyväksyy seuraavat luottokortit: Visa, American Express ja Mastercard. Sopimuksesta riippuen palvelun voi myös maksaa muilla tavoilla.

Pitääkö ulkomaanmatkalle hankkia rokotus?

On maita, jotka vaativat viisumihakemukseen liitteeksi rokotustodistukset tiettyjä sairauksia vastaan. Kaikki viisumia varten pakolliset rokotukset on selkeästi esitetty Visumservice-infopaketissa. Huomaa, että myös muita rokotuksia saatetaan suositella.  Tarkempaa tietoa suositeltavista rokotuksista matkallesi saat omalta lääkäriltäsi tai oheisesta linkistä: https://www.rokotustieto.fi/

Mistä löytyy tietoa uusimmista matkustustiedotteista?

Tietoa voimassa olevista matkustustiedotteista, julkisista ilmoituksista ja konsulaattien välittämistä tiedoista löytyy ulkoministeriöstä. Katso: http://www.formin.finland.fi

FAQ passeista

Mikä on passi?

Passi on matkustusasiakirja, jonka avulla matkustaja voi luotettavasti todistaa henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Jokainen maa myöntää passeja oman maan kansalaisille. Poliisi myöntää passin Suomen valtion kansalaisille. 

Tarvitsenko passin?

Suomen kansalaiset tarvitsevat passin poistuakseen ja palatakseen Suomeen, kuten kaikkiin muihin maihin maailmassa. Jokaisen on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä matkustaessaan ulkomailla.

Kuinka pitkään passi on voimassa?

Passin voimassaolo lukee passin tietosivulla. Pääsääntöisesti Suomen passi myönnetään enintään 5 vuoden ajaksi.

Kuinka pitkään passin pitää olla voimassa ennen ulkomaanmatkan aloittamista?

Useimmat maat edellyttävät, että passi on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Jos passi vanhenee tätä aikaisemmin, se on uusittava.  Tutustu Viisumit-osioon, josta löydät maakohtaiset tiedot passin voimassaolovaatimuksista.

Kuinka monta tyhjää sivua passissa on oltava maahan saavuttaessa ja miten määritellään passin ”tyhjä” sivu?

Passissa on oltava tarpeeksi tyhjiä sivuja, jotta siihen mahtuvat saapumis- ja poistumisleimat jokaisesta matkan maasta. Jokainen viisumi vaatii passista ainakin yhden tyhjän sivun. Useimmat viisumit, jotka leimataan passiin, vaativat itselleen oman tyhjän sivun. ”Tyhjä” sivu tarkoittaa tyhjää ja puhdasta sivua passissa. Sillä ei saa olla mustetahroja passin muilta sivuilta. 

Tarvitsevatko lapset oman passin?

Kyllä. Jokaisella yksittäisellä kansalaisella, myös lapsilla, tulee olla oma passi. Yhdellä passilla ei voi edustaa muita perheenjäseniä.

Kuinka vanhoja lasten tulee olla voidakseen hakea lasten passia?

Lasten tulee olla alle 16-vuotiaita hakeakseen lasten passia. 

FAQ ETA-matkustusluvasta Australiaan

Mikä on ETA-matkustuslupa Australiaan?

Australian ETA-matkustuslupa (Electronic Travel Authority) on sähköinen vastine tavalliselle viisumille, jonka myöntää Australian Siirtolais- ja kansalaisuusvirasto (DIAC).  ETA-matkustuslupa Australiaan valtuuttaa Australian ulkopuolella asuvat matkustajat ylittämään Australian rajan ilman viisumileimaa passissa. ETA-matkustuslupaa Australiaan voi hakea välittömästi verkkosivujemme Australian ETA-matkustuslupa -osiosta.

Onko olemassa erityyppisiä ETA-matkustuslupia Australiaan?

Kyllä, on olemassa kahden tyyppisiä ETA-matkustuslupia Australiaan.  ETA-matkustusluvat on tarkoitettu turismiin tai liikematkoille.  Turismiin tarkoitettu ETA-matkustuslupa sallii ainoastaan lomailun Australiassa ja se on voimassa 1 vuoden. ETA-matkustuslupa liiketoimintaan mahdollistaa ainoastaan liikematkat ja on voimassa 1 vuoden.  Hakeaksesi välittömästi ETA-matkustuslupaa Australiaan, mene verkkosivujemme Australian ETA-matkustuslupa -osioon.

Kuka voi saada ETA-matkustusluvan Australiaan?

ETA-matkustusluvan saamiseksi Australiaan, on hakijan asuttava pysyvästi Australian ulkopuolella ja hänellä pitää olla järjestelmään hyväksytyn maan passi.

Seuraavien maiden kansalaiset voivat hakea ETA-matkustuslupaa Australiaan:

Andorra                                 Malesia

Itävalta                                   Malta

Belgia                                  Monaco

Brunei                                   Alankomaat

Kanada                                  Norja

Tanska                                Portugali

Suomi                                  San Marino

Ranska                                  Singapore

Saksa                               Etelä-Korea

Kreikka                                 Espanja

Hong Kong (SAR)*                 Ruotsi

Islanti                                 Sveitsi

Irlanti                                 Taiwan**

Italia                                    Iso-Britannia - -Britannian kansalaisuus

Japani                                  Iso-Britannia - Britannian kansalaisuus (Ison-Britannian ulkopuolella asuvat kansalaiset)

Liechtenstein                       Yhdysvallat

Luxemburg                        Vatikaani 

* Hong Kongin henkilöllisyystodistus (HKDI) ei kelpaa ETA-matkustuslupaa haettaessa. Hong Kongissa pysyvästi asuvilta henkilöiltä edellytetään passia tämän viisumin hakemiseen.

** Taiwanin passinhaltijat voivat hakea ETA-matkustuslupaa, vain jos he asuvat ja jättävät hakemuksen Taiwanissa. Hakemus voidaan jättää ETA-järjestelmän valtuuttamalle matkatoimistolle Taiwanissa tai suoraan Australian viisumipalveluun Taipeissa

ETA-matkustuslupaa Australiaan voi hakea vain, jos asuu Australian ulkopuolella.  Jos et täytä ETA-matkustusluvan vaatimuksia, siirry verkkosivumme Viisumit-osioon nähdäksesi tarkat viisumivaatimukset Australiaan.

Miksi passissa ei ole viisumileimaa?

Australian hallinto on ottanut käyttöön sähköisen viisumijärjestelmän, jolloin matkustajien ei tästä lähtien tarvitse toimittaa passejaan Australian suurlähetystöön. Järjestelmä toimii lentoyhtiöiden ja risteilyvarustamojen käytettävissä olevan maailmanlaajuisen lentoja koskevia tietoja sisältävän järjestelmän avulla. Kun ETA-matkustuslupa on myönnetty, on tieto siitä ainoastaan kyseisessä järjestelmässä.

Onko minun hankittava matkaliput ennen ETA-matkustusluvan hakemista?

Ei. Matkaa ei tarvitse varata ennen ETA-matkustusluvan hakemista.

Kuinka nopeasti viisumi käsitellään?

Useimmissa tapauksessa ETA-matkustuslupa myönnetään välittömästi. Käsittely saattaa kuitenkin viivästyä, jos hakija antaa vääriä tietoja, jos hänellä on merkintä rikosrekisterissä tai jos hänen hakemukseensa on viitattu muualla.

Huomaa myös, että pitkään voimassa olevien liikematkailuun tarkoitettujen ETA-matkustuslupien käsittely voi viedä jopa kaksi päivää.

Miten Visumservice hankkii ETA-matkustusluvat Australiaan?

Visumservice hakee ETA-matkustuslupaa Australian viranomaisten ylläpitämältä verkkosivuilta. Hakijan tulee toimittaa meille vaadittavat tiedot, joiden perusteella matkustuslupa anotaan.  Visumservice yksinkertaistaa hakumenettelyä, eikä hakijan tarvitse itse olla suoraan yhteydessä Australian viranomaisten kanssa. ETA-matkustuslupaa Australiaan voi hakea välittömästi verkkosivujemme Australian ETA-matkustuslupa -osiosta.

FAQ lasten kanssa matkustamisesta

Pitääkö lapsilla olla oma  Suomen passi?

Jokaisella yksittäisellä Suomen kansalaisella on oltava oma passi. Yhdellä passilla ei voi edustaa muita perheenjäseniä. Lapsilla on nykyään oltava oma passi.

Tarvitsevatko lapset oman viisumin?

Viisumivaatimukset ovat samat kaikille matkustajille iästä riippumatta. Voit perehtyä tarkemmin ajankohtaisiin ja eriteltyihin lasten viisumivaatimuksiin Viisumit-osiossa .