Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kolme kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on näytettävä pääsi kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä, ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää saati silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kutsu on pakollinen ja se voidaan toimittaa jommassakummassa seuraavista muodoista:

  Alkuperäinen ulkoasiainministeriön hyväksymä kutsu/telex Tämän tulee:

  • Oltava lähetetty Venäjän Helsingissä sijaitsevaan konsulaattiin
  • Eriteltävä matkan tarkoitus
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Oltava varustettu ulkomaalaisia Venäjälle kutsumaan valtuutetun virkailijan allekirjoituksella ja nimellä

   

  Kutsukirje, kopiona tai alkuperäisenä Venäjällä sijaitsevalta vierailun kohteena olevalta yritykseltä. Kirjeen on:

  • Oltava kirjoitettu venäjäksi yrityksen viralliselle kirjepaperille
  • Sisällettävä hakijan passin täydet tiedot
  • Oltava lähetetty Venäjän Helsingissä sijaitsevaan konsulaattiin
  • Ilmaistava matkan tarkoitus
  • Oltava allekirjoitettu ja varustettu leimalla
  Visumservice voi hankkia liikematkakutsun Venäjälle puolestasi. Täytä ja palauta vain Venäjän liikematkakutsun tilauslomake, joka löytyy Visumservice -yrityksen infopaketista

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava vakuutuksen alkamispäivä
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäpäivä
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen
  • Oltava vakuutuksenantajan allekirjoittamia ja varustettuja vakuutuksenantajan leimalla
  • Ilmaistava allekirjoittaneen vakuutuksenantajan täydellinen nimi

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake

  Hakulomakkeen täyttäminen voi olla aikaa vievää ja hankalaa.  Käytä Venäjän asiakirjojen valmistelupalveluamme varmistamaan, että asiakirjasi on tarkistettu konsulaatin vaatimuksia vastaaviksi. Palvelua tarjotaan lisäpalveluna EUR 50  hintaan muiden palvelu- ja käsittelymaksujen lisäksi. Palvelun tilaamiseksi täytä  Venäjän asiakirjojen valmistelulomake, joka löytyy Visumservice-infopaketista.

  Myös hakija voi täyttää itse viisumihakemuslomakkeen. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "TWI -viisumipalvelukeskus Helsinki" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Hakemukseen täytyy liittää kopion edellisestä viisumistanne ja käyntileimasta (todiste, että viisumi oli käytetty).

 8. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 9. Pikakäsittely

  Pikakäsittely on mahdollinen, kun matkan alkuun on vain vähän aikaa. Käsittelyaika alkaa siitä, kun täydellinen hakemus liitteineen on vastaanotettu ja edelleen toimitettu lähetystöön. Pikana toimitettavien hakemusten liitteenä on oltava pikapyyntökirje osoitettuna Venäjän konsulaatille ja siinä on oltava seuraavat tiedot: viisumin hakijan koko nimi, syntymäaika ja passin numero, matkan päivämäärät (samat kuin itse viisumihakemuslomakkeessa) ja syy, miksi pikakäsittely on tarpeellinen. Venäjän lähetystö käsittelee viisumit ja päätökset tehdään lähetystön toimesta. Visumservice ei voi vaikuttaa viisumin myöntämiseen.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kolme kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on näytettävä pääsi kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä, ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää saati silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kyseinen kirje on joko hotellin tai matkatoimiston myöntämä kutsukirje. Visumservice voi hankkia "turistikutsun"/viisumipuollon puolestasi. Täytä ja palauta vain Venäjän liikematkakutsun tilauslomake, joka löytyy Visumservice -yrityksen infopaketista

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava vakuutuksen alkamispäivä
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäpäivä
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen
  • Oltava vakuutuksenantajan allekirjoittamia ja varustettuja vakuutuksenantajan leimalla
  • Ilmaistava allekirjoittaneen vakuutuksenantajan täydellinen nimi

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake

  Hakulomakkeen täyttäminen voi olla aikaa vievää ja hankalaa.  Käytä Venäjän asiakirjojen valmistelupalveluamme varmistamaan, että asiakirjasi on tarkistettu konsulaatin vaatimuksia vastaaviksi. Palvelua tarjotaan lisäpalveluna EUR 50  hintaan muiden palvelu- ja käsittelymaksujen lisäksi. Palvelun tilaamiseksi täytä  Venäjän asiakirjojen valmistelulomake, joka löytyy Visumservice-infopaketista.

  Myös hakija voi täyttää itse viisumihakemuslomakkeen. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "TWI -viisumipalvelukeskus Helsinki" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 8. Pikakäsittely

  Pikakäsittely on mahdollinen, kun matkan alkuun on vain vähän aikaa. Käsittelyaika alkaa siitä, kun täydellinen hakemus liitteineen on vastaanotettu ja edelleen toimitettu lähetystöön. Pikana toimitettavien hakemusten liitteenä on oltava pikapyyntökirje osoitettuna Venäjän konsulaatille ja siinä on oltava seuraavat tiedot: viisumin hakijan koko nimi, syntymäaika ja passin numero, matkan päivämäärät (samat kuin itse viisumihakemuslomakkeessa) ja syy, miksi pikakäsittely on tarpeellinen. Venäjän lähetystö käsittelee viisumit ja päätökset tehdään lähetystön toimesta. Visumservice ei voi vaikuttaa viisumin myöntämiseen.

 9. Viisumiehdot

  Matkustajan tulee yöpyä hotellissa matkan aikana.

Viisumi Venäjälle

Etkö tiedä, miltä Venäjän viisumi näyttää? Voit katsoa esimerkin Venäjän viisumista ja nähdä, miltä se näyttää.

Lue lisää

Premium Priority

Oletko liian kiireinen hoitamaan koko viisumiprosessia?  Visumservice -yrityksen Premium Priority konsultti hoitaa viisumin haun alusta loppuun, tarjoten hakemuksesi mahdollisimman nopeaan käsittelyyn tarvittavaa asiantuntemusta. Koe Premium Priority mukavuus ja varmuus.

Lue lisää

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.