Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on näytettävä pääsi kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä, ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää saati silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kutsu on pakollinen ja se voidaan toimittaa jommassakummassa seuraavista muodoista:

  Alkuperäinen ulkoasiainministeriön hyväksymä kutsu/telex Tämän tulee:

  • Oltava lähetetty Venäjän Helsingissä sijaitsevaan konsulaattiin
  • Eriteltävä matkan tarkoitus
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Oltava varustettu ulkomaalaisia Venäjälle kutsumaan valtuutetun virkailijan allekirjoituksella ja nimellä

   

  Kutsukirje, kopiona tai alkuperäisenä Venäjällä sijaitsevalta vierailun kohteena olevalta yritykseltä. Kirjeen on:

  • Oltava kirjoitettu venäjäksi yrityksen viralliselle kirjepaperille
  • Sisällettävä hakijan passin täydet tiedot
  • Oltava lähetetty Venäjän Helsingissä sijaitsevaan konsulaattiin
  • Ilmaistava matkan tarkoitus
  • Oltava allekirjoitettu ja varustettu leimalla
  Visumservice voi hankkia liikematkakutsun Venäjälle puolestasi. Täytä ja palauta vain Venäjän liikematkakutsun tilauslomake, joka löytyy Visumservice -yrityksen infopaketista


  Mikäli haluatte ostaa kutsukirjeen Visumservice:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@Visumservice.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen
  • Oltava vakuutuksenantajan allekirjoittamia ja varustettuja vakuutuksenantajan leimalla
  • Ilmaistava allekirjoittaneen vakuutuksenantajan täydellinen nimi

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake

  Hakulomakkeen täyttäminen voi olla aikaa vievää ja hankalaa.  Käytä Venäjän asiakirjojen valmistelupalveluamme varmistamaan, että asiakirjasi on tarkistettu konsulaatin vaatimuksia vastaaviksi. Palvelua tarjotaan lisäpalveluna EUR 50  hintaan muiden palvelu- ja käsittelymaksujen lisäksi. Palvelun tilaamiseksi täytä  Venäjän asiakirjojen valmistelulomake, joka löytyy Visumservice-infopaketista.

  Myös hakija voi täyttää itse viisumihakemuslomakkeen. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "TWIM -viisumipalvelukeskus Helsinki" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli haluatte ostaa kutsukirjeen Visumservice:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@Visumservice.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Monikertaviisumia yhdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio käytetystä Venäjän viisumista sekä käyntileimoista viimeisen 12 kuukauden ajalta

  Monikertaviisumia kahdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kahden vuoden ajalla.

  Monikertaviisumia kolmeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista - yksi käytetty vuoden monikertaviisumi sekä yksi käytetty kahden vuoden monikertaviisumi. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kolmen vuoden ajalla

 8. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 9. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis
  • Ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan


  Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä Visumservice voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

 10. Matkustusilmoitus (suositellaan lämpimästi)

  Suomen ulkoasiainministeriö suosittelee Suomen kansalaisia tekemään matkustusilmoituksen. Ole huoletta ja anna meidän tehdä matkustusilmoitus puolestasi. Tilataksesi tämän lisäpalvelun, on sinun täytettävä tässä infopaketissa oleva lomake ja lähetettävä se meille muiden asiakirjojesi ohella.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on näytettävä pääsi kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä, ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää saati silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kyseinen kirje on joko hotellin tai matkatoimiston myöntämä kutsukirje. Visumservice voi hankkia "turistikutsun"/viisumipuollon puolestasi. Täytä ja palauta vain Lomake Venäjän kutsua varten, joka löytyy Visumservice -yrityksen infopaketista

  Mikäli haluatte ostaa turistipuollon Visumservice:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@Visumservice.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia.

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen
  • Oltava vakuutuksenantajan allekirjoittamia ja varustettuja vakuutuksenantajan leimalla
  • Ilmaistava allekirjoittaneen vakuutuksenantajan täydellinen nimi

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake

  Hakulomakkeen täyttäminen voi olla aikaa vievää ja hankalaa.  Käytä Venäjän asiakirjojen valmistelupalveluamme varmistamaan, että asiakirjasi on tarkistettu konsulaatin vaatimuksia vastaaviksi. Palvelua tarjotaan lisäpalveluna EUR 50  hintaan muiden palvelu- ja käsittelymaksujen lisäksi. Palvelun tilaamiseksi täytä  Venäjän asiakirjojen valmistelulomake, joka löytyy Visumservice-infopaketista.

  Myös hakija voi täyttää itse viisumihakemuslomakkeen. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "TWIM -viisumipalvelukeskus Helsinki" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli haluatte ostaa turistipuollon Visumservice:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@Visumservice.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia.

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 8. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis
  • Ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan

  Hakemuslomakkeen "Purpose of Visit" –kenttään tulee valita vaihtoehto "Aim-Tourism". Hakemuslomakkeen tulee olla täydellisesti täytetty ja alkuperäisellä allekirjoituksella.

  Pikakäsittelynä anottu turistiviisumi voidaan myöntää enintään 14 päiväksi. Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä Visumservice voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

 9. Viisumiehdot

  Matkustajan tulee yöpyä hotellissa matkan aikana.

 10. Matkustusilmoitus (suositellaan lämpimästi)

  Suomen ulkoasiainministeriö suosittelee Suomen kansalaisia tekemään matkustusilmoituksen. Ole huoletta ja anna meidän tehdä matkustusilmoitus puolestasi. Tilataksesi tämän lisäpalvelun, on sinun täytettävä tässä infopaketissa oleva lomake ja lähetettävä se meille muiden asiakirjojesi ohella.

Viisumi Venäjälle

Etkö tiedä, miltä Venäjän viisumi näyttää? Voit katsoa esimerkin Venäjän viisumista ja nähdä, miltä se näyttää.

Lue lisää

Premium Priority

Oletko liian kiireinen hoitamaan koko viisumiprosessia?  Visumservice -yrityksen Premium Priority konsultti hoitaa viisumin haun alusta loppuun, tarjoten hakemuksesi mahdollisimman nopeaan käsittelyyn tarvittavaa asiantuntemusta. Koe Premium Priority mukavuus ja varmuus.

Lue lisää

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.