Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kutsu on pakollinen ja se voidaan toimittaa jommassakummassa seuraavista muodoista:

  Alkuperäinen ulkoasiainministeriön hyväksymä kutsu/telex Tämän tulee:

  • Eriteltävä matkan tarkoitus
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Oltava varustettu ulkomaalaisia Venäjälle kutsumaan valtuutetun virkailijan allekirjoituksella ja nimellä

   

  Kutsukirje, kopiona tai alkuperäisenä Venäjällä sijaitsevalta vierailun kohteena olevalta yritykseltä. Kirjeen on:

  • Oltava kirjoitettu englanniksi tai venäjäksi yrityksen viralliselle kirjepaperille
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Sisällettävä hakijan passin täydet tiedot
  • Oltava osoitettuna Venäjän Helsingissä sijaitsevalle konsulaatille
  • Yritys ottaa täyden vastuun viisuminhakijan kuluista matkan aikana
  • Ilmaistava matkan tarkoitus
  • Oltava allekirjoitettu ja varustettu leimalla

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuslomake. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "Russian Visa Application Centre (Helsinki)" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Merkittävä samat maahansaapumisen ja maastapoistumisen päivämäärät kuin muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli tilasit kutsukirjeen yritykseltä Visumservice, lisää seuraavat tiedot viralliselle hakemuslomakkeelle:

  • Kirjoita "INTOUREXPO" kohtaan organisaatio
  • Kirjoita "Moscow" kohtaan osoite

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Monikertaviisumia yhdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio käytetystä Venäjän viisumista sekä käyntileimoista viimeisen 12 kuukauden ajalta.

  Monikertaviisumia kahdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kahden vuoden ajalla.

  Monikertaviisumia kolmeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista - yksi käytetty vuoden monikertaviisumi sekä yksi käytetty kahden vuoden monikertaviisumi. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kolmen vuoden ajalla.

 8. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 9. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan


  Visumservice voi tehdä kirjeen puolestasi. Käytä yrityksen {B:CompanyName} pikapyyntökirjepalvelua varmistaaksesi, että pikapyyntökirje vastaa kaikkia konsulaatin vaatimuksia. Ostaaksesi tämän palvelun ja varmistaaksesi matkustuspäiväsi, valitse yrityksen Visumservice pikapyyntökirjetuote, kun täytät verkossa viisumitilausta.

  Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä Visumservice voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva

  Sinun on toimitettava valokuva. Lataa valokuvasi verkkoon ja me muokkaamme ja tulostamme sen täyttämään lähetystön vaatimukset. Seuraa https://visumservice.fi/photo-service -sivua kuvasi lataamiseen verkkoon.


  Voit vaihtoehtoisesti toimittaa yhden värillisen passikuvan, joka täyttää seuraavat tarkat kriteerit-kohdat: sen on oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja otettu valkoista taustaa vasten, ja sen on oltava tulostettu korkealaatuiselle valokuvapaperille, sen on oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm ja sen on pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme. Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa. Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi, eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä.

 3. Kutsukirje

  Kyseinen kirje on joko hotellin tai matkatoimiston myöntämä kutsukirje.

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuslomake. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "Russian Visa Application Centre (Helsinki)" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Merkittävä samat maahansaapumisen ja maastapoistumisen päivämäärät kuin muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli tilasit turistipuollon yritykseltä Visumservice, lisää seuraavat tiedot viralliselle hakemuslomakkeelle:

  • Kirjoita "OOO GRAND SERVICE GROUP" kohtaan organisaatio
  • Kirjoita "Moscow" kohtaan osoite

 6. Visumservice Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva Visumservice-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 8. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis
  • Ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan

  Hakemuslomakkeen "Purpose of Visit" –kenttään tulee valita vaihtoehto "Aim-Tourism". Hakemuslomakkeen tulee olla täydellisesti täytetty ja alkuperäisellä allekirjoituksella.

  Pikakäsittelynä anottu turistiviisumi voidaan myöntää enintään 14 päiväksi. Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä Visumservice voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

 9. Viisumiehdot

  Matkustajan tulee yöpyä hotellissa matkan aikana.

Viisumi Venäjälle

Etkö tiedä, miltä Venäjän viisumi näyttää? Voit katsoa esimerkin Venäjän viisumista ja nähdä, miltä se näyttää.

Lue lisää

Premium Palvelu

Anna asiantuntijatiimimme hoitaa viisumihakemuksesi alusta loppuun. Henkilökohtaisen konsultoinnin, ajantasaisten muistutuksien ja vaiheittaisen ohjeistuksen ansiosta voit olla rauhassa tietäen, että asiantuntijamme auttavat sinua saamaan viisumisi ilman ylimääräisiä viiveitä.

Lue lisää

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.