Verkkosivun käyttöehdot

Lukekaa nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän verkkosivun käyttöä

Nämä ehdot (“ehdot”) säätelevät teidän, asiakkaanne, ja CIBT, Inc. -yhtiön, jonka verotunnus on 52-1631723 ja osoite 1600 International Drive, McLean, Virginia 22102, Yhdysvallat, välistä suhdetta liittyen verkkosivumme cibtvisas.com käyttöön. Sivustomme käyttö sisältää sille pääsyn, sen selaamisen tai sille rekisteröitymisen sen käyttöä varten. Olkaa hyvä ja lukekaa nämä käyttöehdot huolellisesti ennen sivustomme käytön aloittamista, sillä ne koskevat teidän sivustomme käyttöä. Suosittelemme, että tulostatte kopion näistä ehdoista tulevaisuuden varalle. Käyttämällä sivustoamme vahvistatte, että hyväksytte nämä käyttöehdot ja suostutte noudattamaan niitä. Jos ette hyväksy näitä käyttöehtoja, ette saa käyttää sivustoamme.

Muut sovellettavat ehdot

Tietosuojakäytännössämme esitetään ehdot, jotka koskevat kaikkia teistä keräämiemme tai teidän meille toimittamien henkilötietojen käsittelyä sekä antavat tietoa sivustomme evästeistä. Käyttämällä sivustoamme suostutte henkilötietojenne käsittelyyn ja takaatte, että antamanne tiedot ovat paikkansa pitäviä. Jos ostatte palveluita sivustoltamme, toimitusehtojemme käyttöehdot koskevat kyseisiä hankintoja.

Ehtoihin tehdyt muutokset

Saatamme muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa muokkaamalla tätä sivua. Tarkistakaa tämä sivu aika ajoin, jotta olette tietoisia mahdollisesti tekemistämme muutoksista, sillä ne koskevat teitä.

Verkkosivullemme tehdyt muutokset

Saatamme päivittää sivustoamme aika ajoin ja muuttaa sen sisältöä milloin vain. Huomatkaa kuitenkin, että on mahdollista, että mikä tahansa sivustomme sisältö voi olla vanhentunutta milloin vain, emmekä ole velvollisia päivittämään sitä. Emme takaa, että sivustomme tai sen sisältö on virheetöntä tai etteikö sivustoltamme voisi puuttua jotakin tietoa.

Sivustomme käyttö

Sivustomme on annettu käytettäväksi veloituksetta. Emme takaa, että sivustomme tai mikä tahansa sen sisältö pysyy aina tai keskeytyksettä saatavilla. Pääsy sivustollemme tarjotaan väliaikaisesti. Saatamme jäädyttää osan sivustostamme tai kaiken sen sisällön saatavuuden, poistaa sen käytöstä, lopettaa sen saatavuuden tai muuttaa saatavuutta siitä ilmoittamatta. Emme ole minkäänlaisessa vastuussa teille, mikäli sivustomme on milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja minkä pituisen ajanjakson tahansa poissa käytöstä. Olette itse velvollinen tekemään tarvittavat toimenpiteet päästäksenne sivustollemme. Olette myös velvollinen varmistamaan, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät sivustoamme internet-yhteytenne kautta, ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja muista sovellettavista ehdoista, sekä noudattavat niitä.

Teidän tili ja salasana

Jos valitsette käyttäjätunnuskoodin, salasanan tai minkä tahansa muun tiedon osana turvallisuusmenettelyjämme, tai teille toimitetaan sellainen, teidän tulee kohdella tällaista tietoa luottamuksellisena. Ette saa paljastaa sitä millekään kolmannelle osapuolelle. Meillä on oikeus poistaa milloin tahansa kenen tahansa käyttäjän tunnuskoodi tai salasana käytöstä, olipa se käyttäjän itsensä valitsema tai meidän toimittamamme, jos katsomme kohtuullisen harkintamme perusteella, että ette ole noudattanut joitakin näiden käyttöehtojen kohtia. Jos tiedätte tai epäilette, että joku muu kuin te itse tietää käyttäjätunnuskoodinne tai salasananne, teidän tulee ilmoittaa asiasta meille välittömästi asiakaspalveluun tai soittaa numeroon +1 800 929 2428.

Immateriaalioikeudet

Me olemme kaikkien sivustomme immateriaalioikeuksien ja sivustolla julkaistun sisällön omistaja tai luvanhaltija. Nämä sisällöt ovat tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamia kaikkialla maailmassa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Voitte tulostaa yhden kopion ja ladata osia kaikista sivustomme sivuista henkilökohtaiseen käyttöönne, ja voitte kertoa organisaationne muille henkilöille sivustollamme julkaistusta sisällöstä. Ette saa muokata minkään tulostamanne tai lataamanne sisällön paperikopioita tai digitaalisia kopioita millään tavalla, ettekä saa käyttää mitään piirroksia, valokuvia, videoita tai äänisisältöjä tai mitään grafiikkaa erillään niihin kuuluvasta tekstistä. Asemamme (ja mahdollisten muiden mainittujen osallisten asema) sivustomme sisällön laatijoina tulee aina tunnustaa. Ette saa käyttää sivustomme mitään osaa kaupallisiin tarkoituksiin ilman meiltä tai luvanhaltijoiltamme saatua lupaa. Jos tulostatte, kopioitte tai lataatte minkä tahansa sivustomme sisällön rikkoen samalla näitä käyttöehtoja, oikeutenne käyttää sivustoamme lakkaa välittömästi, ja teidän täytyy meidän niin päättäessämme palauttaa tai tuhota kaikki materiaaleistamme ottamanne kopiot.

Ei luottamustakuuta tietoihin

Sivustomme sisältö annetaan vain yleisiä tietoja varten. Sisältöä ei ole tarkoitettu neuvoiksi, joihin teidän tulisi luottaa. Teidän tulee hakea ammattilaisilta tai erikoisasiantuntijoilta neuvoa, ennen kuin ryhdytte mihinkään toimeen sivustomme sisällön perusteella tai pidättäydytte sellaisesta toimesta. Vaikka ryhdymmekin kohtuullisiin toimiin päivittääksemme sivustomme tietoja, emme esitä, takaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, että sivustollamme esitetty sisältö on paikkansa pitävää, ei sisällä puutteita tai on ajan tasalla.

Vastuun rajaus

Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka johtuvat laiminlyönneistämme, petoksestamme tai petollisesta asian esittämisestämme tai mistään muusta vastuusta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa Yhdysvaltain lain mukaan. Lain sallimissa rajoissa poissuljemme kaikki ehdot, takuut ja esitykset tai muut ehdot, jotka saattavat koskea suoraan tai epäsuorasti sivustoamme ja mitä tahansa sen sisältöä. Emme ole vastuussa kenellekään käyttäjälle mistään menetyksistä tai vahingoista, liittyivätpä ne sopimukseen, vahinkoon (laiminlyönti mukaan lukien), lakisääteisen velvoitteen rikkomukseen tai muuhun, vaikka se olisi ollut ennakoitavissa, johtunut seuraavista tai liittynyt seuraaviin:

  • sivustomme käyttö tai kyvyttömyys käyttää sitä tai
  • minkä tahansa sivustollamme julkaistun sisällön käyttö tai siihen luottaminen.

Jos olette yrityskäyttäjä, huomatkaa erityisesti, että emme ole vastuussa seuraavista:

  • tuottojen, myyntitulojen, liiketoiminnan tai voiton menetykset
  • liiketoiminnan keskeytykset
  • odotettujen säästöjen menetykset
  • liiketoimintamahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetykset tai
  • mikä tahansa epäsuora tai jostakin johtuva menetys tai vahinko.

Jos olette kuluttajakäyttäjä, huomatkaa, että tarjoamme sivustomme vain kotimaiseen ja yksityiseen käyttöön. Suostutte siihen, että ette käytä sivustoamme mihinkään kaupallisiin tai liiketoimintatarkoituksiin, emmekä me ole minkäänlaisessa vastussa teille mistään tuottojen menetyksistä, liiketoiminnan menetyksistä, liiketoiminnan keskeytyksistä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksistä. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat viruksista, palvelunestohyökkäyksistä tai muista teknologisista vahingollisista materiaaleista, jotka saattavat saastuttaa tietokonelaitteenne, tietokoneohjelmanne, tietonne tai muut yksityisomistukselliset materiaalit sivustomme käyttönne seurauksena, tai siksi, että latasitte jotakin sisältöä sivustollamme tai millä tahansa verkkosivustolla, johon sivustollamme on linkki. Emme ole minkäänlaisessa vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, joiden linkki on sivustollamme. Kyseisiä linkkejä ei tule tulkita niin, että ilmaisisimme hyväksyntämme kyseisille linkitetyille verkkosivuille. Emme ole minkäänlaisessa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka saattavat syntyä sellaisten verkkosivujen käytöstänne. Erilaiset vastuun rajoitukset ja poikkeukset koskevat vastuuta, joka syntyy joidenkin palvelujen tarjoamisesta teille, ja niistä kerrotaan käyttöehdoissa.

Virukset

Emme takaa, että sivustomme on turvallinen tai ei sisällä virheitä tai viruksia. Olette itse vastuussa tietotekniikkanne, tietokoneohjelmienne ja -alustojenne määrittämisestä käyttääksenne sivustoamme. Teidän tulee käyttää omia virustorjuntaohjelmia. Ette saa väärinkäyttää sivustoamme tuomalla sille tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja tai muita materiaaleja, jotka ovat pahantahtoisia tai teknologisesti vahingollisia. Ette saa yrittää saada valtuuttamatonta pääsyä sivustollemme, palvelimellemme, jonne sivustomme on talletettu, tai millekään palvelimelle tai tietokoneelle tai mihinkään tietokantaan, jotka ovat yhteydessä sivustollemme. Ette saa hyökätä sivustoamme vastaan käyttämällä palvelunestohyökkäyksiä tai ruuhkauttamishyökkäyksiä. Ilmoitamme kaikista tämänkaltaisista rikkomuksista asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille ja teemme yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa paljastamalla henkilöllisyytenne heille. Tällaisessa rikkomustapauksessa oikeutenne käyttää sivustoamme päättyy välittömästi.

Linkittäminen verkkosivullemme

Voitte luoda linkin kotisivullemme sillä ehdolla, että teette sen oikeudenmukaisesti ja laillisesti, ettekä vahingoita mainettamme tai hyväksikäytä sitä. Ette saa luoda linkkiä tavalla, joka esittää, että olemme myöntäneet jonkinlaisen yhteyden, hyväksynnän tai kannatuksen osaltamme silloin, kun sellaista ei ole olemassa. Ette saa luoda linkkiä sivustollemme millään sellaisella verkkosivulla, jota ette itse omista. Sivustoamme ei saa lavastaa millään muulla sivustolla, ettekä saa luoda linkkiä mihinkään muuhun sivustomme osaan kuin kotisivullemme. Pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa linkitysoikeuden siitä ilmoittamatta. Jos haluatte käyttää mitä tahansa sivustollamme esitettyä sisältöä eri tavalla, kuin on mainittu yllä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Kolmannen osapuolen linkit ja tietolähteet verkkosivullamme

Silloin kun sivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille ja tietolähteisiin, nämä linkit on tarjottu vain teidän tiedoksi. Emme kontrolloi kyseisten sivustojen tai tietolähteiden sisältöä.

Sovellettava laki

Kaikkia tämän sopimuksen pohjalta syntyneitä riitatilanteita koskevat Yhdysvaltain kauppakomission (Federal Trade Commission) lait, ja molemmat osapuolet suostuvat siihen ja hyväksyvät olevansa yksinomaan Virginian osavaltion tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia, ja suostuvat siihen ja hyväksyvät, että lainkäyttöpaikka on Fairfax County, Virginia, Yhdysvallat, tai liittovaltion tuomioistuimet Virginian pohjoisella alueella (Northern District of Virginia).

Yhteydenotto meihin

Ottakaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun.