Johto

Visumservice ja sen taitava johtoryhmä tuntee alan erinomaisesti - johtoryhmän jäsenillä on alalta laaja kokemus ja ainutlaatuinen tietotaito.

Suomen toimiston johtoryhmä

Florent Frapolli - Toimitusjohtaja - Eurooppa

Florent Frapolli liittyi CIBT:hen vuonna 2012 ja on Euroopan alueen toimitusjohtaja. CIBT on hänen johdollan tehnyt lukuisia yrityskauppoja ja laajentanut toimintaansa 12 eri maahan ympäri Eurooppaa. Florentilla on rutkasti kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta ylläpitäen samalla asiakaspalvelun tason huippulukemissa. Ennen CIBT:hen liittymistään Florent oli johtotehtävissä ilmailualan G4S:ssä, lentoyhtiöiden lennoilla tarjottavan viihteen markkinoiden DMD:llä sekä levytysalan Iron Mountainissa. Florent keskittyy kehittämään eurooppalaista liiketoimintaa käyttämällä toiminnallista laatua tuottavuuden lisäämiseen. Florent on valmistunut Aix-Marseille -yliopistosta.

Carsten Ostberg - Toimitusjohtaja – Pohjoismaat

Carsten tuli CIBT:n Pohjoismaiden toimitusjohtajaksi vuonna 2018 ja on myös vastuussa Visumservice liiketoiminnasta Ruotsissa. Hänellä on yli 11 vuoden kokemus matkailu alan johtotehtävissä myynti ja operointi tiimeissä. Ennen siirtymistään viisumipalvelujen pariin, Carsten työskenteli logistiikan, jälleenmyynnin ja matkailualan parissa ja myös Tanskan Kuninkaallisesssa Armeijassa. Hän on kokenut johtaja työskenneltyään vuosien ajan useissa eri maissa ja useiden eri kulttuurien parissa. Carsten on keskittynyt Pohjoismaiden markkinoiden kehittämiseen ja varmistamaan, että asiakkaamme saavat markkinoiden parhaan palvelun.

Ashok Sharma – Operointijohtaja - Eurooppa

Ashok Sharma on Euroopan Operointijohtaja ja hän vastaa kaikesta CIBT:n. operatiivisesta liiketoiminnasta 12 maassa Euroopassa. Ashok tuli CIBT:n palvelukseen vuonna 2010. Hän työskenteli yrityksen eri osastoilla keräten laajaa kokemusta liiketoiminnasta. Ennen CIBT:n palvelukseen tuloaan Ashok oli ING Directin palveluksessa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Euroopan operatiiviset tiimit tarjoavat korkealaatuisinta palvelua jokaisessa asiakaskohtaamisessa CIBT:n kanssa.

Yritystoimintojen johtoryhmä

Eric Scheinerman – Pääjohtaja ja vastaava toimitusjohtaja

Eric Scheinerman liittyi CIBT:hen syyskuussa 2019 talousjohtajana. Eric tuo CIBT:lle laajan kansainvälisen finanssikokemuksen. Hänellä on kokemusta liiketoiminnan suorituskyvyn parantamisesta ja kannattavan kasvun edistämisestä. Ericin on todistettu olevan lahjakas strateginen johtaja, joka on rakentanut korkean suorituskyvyn yritystiimejä ja ollut tärkeä osa niitä. Ennen liittymistään CIBT:hen Eric toimi Wind River Environmentalin talousjohtajana, jossa hän keskittyi kasvuun, tuottavuuteen ja yhtiön aktiiviseen M&M –strategiaan. Ennen työskentelyä Wind Riverissä, Eric työskenteli vanhempana talousjohtajana Aptiv PLC:ssä Shangaissa. Shanghaissa hän toimi varapuheenjohtajana yhtiössä, jolla oli liiketoimintaa yli 9 miljardin dollarin sähkö- ja elektroniikka-arkkitehtuurisegmentissä, jolla oli toimintaa 28 maassa ja yli 120 000 työntekijää. Ennen siirtymistään Aptiville, Eric oli Liberty Lane Partners LLC:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Pääomasijoitusyhtiö keskittyi keskisuurten yritysten rakentamiseen ja parantamiseen. Hänen rooliinsa kuului yhtiön kohdeyritysten valvonta ja yritysjärjestelyt. Hän toimi myös väliaikaisena toimitusjohtajana kahdessa sijoitusyrityksessä. Aikaisemmin uransa aikana Eric työskenteli ylimmissä johtotehtävissä ThermoFisher Scientificissä, Whirlpool Corporationissa ja 3M Companyssa. Hänellä on kandidaatin tutkinto The Wharton Schoolista, Pennsylvanian yliopistosta. Eric työskentelee nyt CIBT:n päämajassa Washington DC:ssä.

Steven Diehl – Toimitusjohtaja Globaali maahanmuutto

CIBT:n täysin omistaman Newland Chasen toimitusjohtaja Steven Diehl johtaa yhtiön maailmanlaajuista maahanmuutto asioihin perehtynyttä tiimiä, joka on vastuussa maahanmuuttoratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta monikansallisille, kansallisille ja kansalaisjärjestöjen asiakkaille. CIBT:n toiminta on laajentunut useille uusille alueille. Steve ja hänen tiiminsä ovat olennainen osa strategista ohjausta, jotka etsivät lyhyt- ja pitkäaikaisia räätälöityjä maahanmuuttostrategioita tietyille toimialoille. Steven lähes kaksikymmentä vuotta kestäneen uran aikana yrityksessä, hän on toiminut myynti- ja talousosastojen varatoimitusjohtajana, missä hänen tiimillään on ollut merkittävä osa yhtiön asiakaskannan laajentumisessa. Steve aloitti uransa CIBT:ä vuonna 1996. Hänellä on kansainvälinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Syracusen yliopistosta, josta hän valmistui summa cum laude arvosanalla. Hän on aktiivinen jäsen useissa johtavissa kansainvälisissä järjestöissä,kuten maailmanlaajuinen ERC (ERC), the Forum for Expatriate Management (FEM), the Assosiation for Corporate Travel Executives (ACTE) ja Global Business Travel Association (GBTA).

Pete Fox - Johtava tiedotuspäällikö

Pete Fox liittyi CIBT:hen johtavaksi tiedotuspäälliköksi syyskuussa 2009. Hän on vastuussa yrityksen teknisen strategian ja toimintojen kaikista osa-alueista mukaan lukien ohjelmistokehitys, verkkohallinta, palvelinkeskukset ja digitaalinen turvallisuus.  Lisäksi Pete johtaa maailmanlaajuista markkinointitiimiä kehittämään uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita.  CIBT:llä Pete veti CIBT:n mittatilaustyönä tehtyjen täyttöjärjestelmien käyttöönottoa ja lanseerausta 22 eri maahan 7 eri kielellä.  Pete valvoo CIBT:n kaupallista ohjelmistotarjontaa ja kehitti ImmigrationSmartin, innovatiivisen teknisen ratkaisun yritysten liikkuvuuteen. Petellä on rutkasti kokemusta johtajuudesta ja laajan levikin verkkosovellusten kehittämisestä, verkkopohjaisista sovelluksista, maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja verkkokauppatuotteista.  Ennen CIBT:hen liittymistään Pete työskenteli useissa kokemukseen pohjaavissa tehtävissä Network Solutionsissa, jossa hän johti kahta laajamittaista yrityskauppaa sekä toimi insinööri-, tuotekehitys- ja yritysjärjestelyosastoista vastaavana varapääjohtajana.  Hänellä on takanaan kokemusta myös muista yrityksistä, kuten Lockheed Martin ja General Electric.  Pete valmistui sähköinsinööriksi magna cum laude -arvosanalla VA Tech:istä, ja hänellä on myös samaisessa VA Techissä suoritettu diplomi-insinöörin virkanimi sähkörakentamisessa.

Sandra Woznitski - Pohjois-Amerikan toimintojen varapääjohtaja

Sandi liittyi CIBT:hen maaliskuussa 2010 ja on toiminut Pohjois-Amerikan alueen varapääjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Hänellä on takanaan rutkasti kokemusta asiakaspalvelun, myynniin ja markkinoinnin saralta etenkin maailmanlaajuisten asiakastyytyväisyyttä kasvattavien strategioiden kehittämisessä sekä järjestön kattavassa tuottavuudessa. Sandi on valvonut viittä yritysostoa Pohjois-Amerikan toiminnan piirissä. Ennen CIBT:hen liittymistään Sandi työskenteli reilut 20 vuotta MCI Telecommunicationsilla ja Verizonissa, joissa hän toimi useissa kokemukseen pohjaavissa johtotehtävissä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin saralla. Sandi suoritti tutkintonsa hotelli-, ravintola- ja järjestöjohtamisen alalta cum laude -arvosanalla Virginia Polytechnic Institutessa ja State-yliopistossa.

Nicolas Derbyshire - Toimitusjohtaja - Aasian ja Tyynenmeren alue

Nicolas Derbyshire liittyi CIBT:hen toukokuussa 2012 liiketoiminnan kehittelyn varapääjohtajaksi, ja nimitettiin Aasian ja Tyynenmeren alueen toimitusjohtajaksi tammikuussa 2013.   CIBT:n asema Aasian ja Tyynenmeren alueella on Nicin johdolla kasvanut liikkuvuuspalveluiden johtavaksi tarjoajaksi. Nic on CIBT:hen tultuaan valvonut yli 6 yrityksen hankintaa ja integraatiota Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä johtanut ”vihreän kentän” leviämistä uusille markkinoille niin maahanmuutto- kuin turistiviisumialalla. Ennen CIBT:hen tuloaan Nic oli mukana perustamassa Visalink Systemsiä, jossa hän oli keskeisessä asemassa viisumiratkaisujen kehittämisessä kansainvälisille matkustajille sekä strategisen yhteistyön solmimisessa alan muiden toimijoiden kanssa ja Visalinkin Australian-toimintojen valvomisessa. Nic kehitti yhteistyötä useiden Australian hallinnon eri toimijoiden kanssa suunnitellen ja toteuttaen oman diplomaatti- ja muiden virallisten passien haltijoiden tarpeisiin räätälöidyn järjestelmän. Nic liittyi yritykseen CIBT:n ostettua Visalinkin vuonna 2012. Nicillä on kattava kokemus liiketoiminnan kehittämisestä sekä taloudellisesta ja operatiivisesta hallinnosta.  Nic on suorittanut VCE-tutkinnon Haileybury Collegessa.

Seran Bentley-Thoburn – Global Director – Quality and Compliance

Seran Bentley-Thoburn liittyi CIBT:hen vuonna 2009 Iso-Britannian operatiiviseksi johtajaksi. Hän kasvoi yhdessä CIBT:n kanssa nykyiseen tehtäväänsä. Vuonna 2017 hän aloitti tehtävänsä maailmanlaajuisena laatu- ja vaatimuksien johtajana. Seran on auttanut ohjaamaan CIBT:n ekspontentiaalista kasvua valvomalla sen koko globaalia ulottuvuutta. Seranin painopisteenä on CIBT:n globaalien toimitilojen hallinta, yritysostojen operatiivisen ja logistisen integroinnin johtaminen sekä ohjeiden tekeminen CIBT:n fyysisen toiminnan laajentamiseksi uusille markkinoille. Seran on toiminut johtotehtävissä yritysmatkailualalla 30 vuotta. Ennen liittymistään CIBT:hen Seran johti TLCS-nimistä yritystä, jonka CIBT osti vuonna 2009. TLCS:n aikana Seran oli avainasemassa TLCS:n muutoksessa markkinajohtajaksi. Seran opiskeli Hinchley Wood Schoolissa ja 6th Form Surreyssä, Englannissa. Valmistuttuaan parhaimmilla arvosanoilla, Seran jatkoi yritysmatkustusuraansa, joka on kestänyt jo 30 vuotta.

Rob Moorhouse – Senior Vice President, Pohjois-Amerikka

Rob aloitti uransa viisumien ja maahanmuuton alalla vuonna 2001. Tällä hetkellä hän työskentelee Houstonin toimistossa. Hän vastaa Pohjois-Amerikan CIBT:n ja Newland Chasen liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakaspalvelusta. Rob liittyi Newland Chase Melbournen toimistoon vuonna 2008 ja perusti Newland Chase toimiston Perthiin heinäkuussa 2013. Griffithin ja Victorian yliopistoissa hän suoritti maahanmuuton oikeustieteellisen maisteritutkinnon. Robin tausta oli alun perin Australian maahanmuutossa, etenkin maahanmuuttoa koskevissa työsopimuksissa, neuvoteltuaan Australian ensimmäisestä ja ainoasta yrityssiirtosopimuksesta. Ennen siirtymistään CIBT Newland Chaseen, Rob sai useiden vuosien kokemuksen työskentelemällä Australian maahanmuuttovirastossa ja Big4:ssa.

Justin Miller – Senior Vice President, Acquisitions

Justin Miller liittyi CIBT:hen vuonna 2014 yritysostojen varatoimitusjohtajaksi ja nimitettiin yritysostojen johtajaksi vuonna 2019. Justinin johdolla CIBT on nopeuttanut kansainvälistä yritysosto-ohjelmaa, joka on avainasema CIBT:n palveluiden kehittämisessä, markkinaosuuksien kasvattamisessa ja laajentamisessa uusille alueille. Ennen siirtymistään CIBT:hen, Justin oli vanhempi osakas liiketoiminnan kehitysyrityksessä, jossa hän keskittyi pääosin velan ja pääoman käyttöönotoissa kasvavien yritysten tukemiseksi. Justinilla on liiketalouden kandidaatin tutkinto Emoryn yliopistosta, Goizueta Business School.

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.

Valokuvien muokkaus-ja tulostuspalvelu

Visumservice valokuvapalvelu. Lataa kuva palveluun ja asiantuntijamme varmistavat, että se täyttää lähetystön vaatimukset.

Lue lisää