Johto

Visumservice ja sen taitava johtoryhmä tuntee alan erinomaisesti - johtoryhmän jäsenillä on alalta laaja kokemus ja ainutlaatuinen tietotaito.

Suomen toimiston johtoryhmä

Florent Frapolli - Toimitusjohtaja - Eurooppa

Florent Frapolli liittyi CIBT:hen vuonna 2012 ja on Euroopan alueen toimitusjohtaja. CIBT on hänen johdollan tehnyt lukuisia yrityskauppoja ja laajentanut toimintaansa 12 eri maahan ympäri Eurooppaa. Florentilla on rutkasti kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta ylläpitäen samalla asiakaspalvelun tason huippulukemissa. Ennen CIBT:hen liittymistään Florent oli johtotehtävissä ilmailualan G4S:ssä, lentoyhtiöiden lennoilla tarjottavan viihteen markkinoiden DMD:llä sekä levytysalan Iron Mountainissa. Florent keskittyy kehittämään eurooppalaista liiketoimintaa käyttämällä toiminnallista laatua tuottavuuden lisäämiseen. Florent on valmistunut Aix-Marseille -yliopistosta.

Carsten Ostberg - Toimitusjohtaja – Pohjoismaat

Carsten tuli CIBT:n Pohjoismaiden toimitusjohtajaksi vuonna 2018 ja on myös vastuussa Visumservice liiketoiminnasta Ruotsissa. Hänellä on yli 11 vuoden kokemus matkailu alan johtotehtävissä myynti ja operointi tiimeissä. Ennen siirtymistään viisumipalvelujen pariin, Carsten työskenteli logistiikan, jälleenmyynnin ja matkailualan parissa ja myös Tanskan Kuninkaallisesssa Armeijassa. Hän on kokenut johtaja työskenneltyään vuosien ajan useissa eri maissa ja useiden eri kulttuurien parissa. Carsten on keskittynyt Pohjoismaiden markkinoiden kehittämiseen ja varmistamaan, että asiakkaamme saavat markkinoiden parhaan palvelun.

Ashok Sharma – Operointijohtaja - Eurooppa

Ashok Sharma on Euroopan Operointijohtaja ja hän vastaa kaikesta CIBT:n. operatiivisesta liiketoiminnasta 12 maassa Euroopassa. Ashok tuli CIBT:n palvelukseen vuonna 2010. Hän työskenteli yrityksen eri osastoilla keräten laajaa kokemusta liiketoiminnasta. Ennen CIBT:n palvelukseen tuloaan Ashok oli ING Directin palveluksessa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Euroopan operatiiviset tiimit tarjoavat korkealaatuisinta palvelua jokaisessa asiakaskohtaamisessa CIBT:n kanssa.

Yritystoimintojen johtoryhmä

John Donoghue - Pääjohtaja ja vastaava toimitusjohtaja

John Donoghue liittyi CIBT:hen syyskuussa 2008 ja on toiminut yrityksen pääjohtajana ja vastaavana toimitusjohtajana syyskuusta 2010 lähtien. Johnin johdon alla yritys on kasvanut yli kaksinkertaiseksi suuruudeltaan ja tuottavuudeltaan sekä laajentanut vaikutusaluettaan maailmanlaajuisesti 22 maahan. Hänen kautensa aikana yritys on suorittanut yli 40 yrityskauppaa, yhdenmukaistanut toimintamenetelmiä palvelutason pitämiseksi johdonmukaisena eri puolilla maailmaa, ottanut käyttöön vankan verkkokauppaan pohjaavan myyntiohjelman sekä kehittänyt yhteistyötä joidenkin maailman suurimpien lentoyhtiöiden ja kuluttajille suunnattujen matkailualan verkkosivujen kanssa.  John on myös johtanut yrityksen laajentumista tarjoamaan täyden kirjon maahanmuutto- ja liikkuvuuspalveluita yritysasiakkaille. Ennen CIBT:hen liittymistään John oli vanhemman johdon tehtävissä keskittyen erityisesti myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun eri yrityksissä, kuten Verisign, Network Solutions, The World Wildlife Fund ja MCI Telecommunications. John oli MCI:n palveluksessa 12 vuotta työskennellen yrityksen vanhempana varapääjohtajana markkinoinnissa tehtävänään valvoa mainontaa, markkinointiyhteistyötä, tuotekehitystä ja PR-suhteita. Johnilla on valmistunut summa cum laude -arvosanalla The George Washington -yliopistosta. John kuuluu CIBT:n hallitukseen.

Steven Diehl – Toimitusjohtaja Globaali maahanmuutto

CIBT:n täysin omistaman Newland Chasen toimitusjohtaja Steven Diehl johtaa yhtiön maailmanlaajuista maahanmuutto asioihin perehtynyttä tiimiä, joka on vastuussa maahanmuuttoratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta monikansallisille, kansallisille ja kansalaisjärjestöjen asiakkaille. CIBT:n toiminta on laajentunut useille uusille alueille. Steve ja hänen tiiminsä ovat olennainen osa strategista ohjausta, jotka etsivät lyhyt- ja pitkäaikaisia räätälöityjä maahanmuuttostrategioita tietyille toimialoille. Steven lähes kaksikymmentä vuotta kestäneen uran aikana yrityksessä, hän on toiminut myynti- ja talousosastojen varatoimitusjohtajana, missä hänen tiimillään on ollut merkittävä osa yhtiön asiakaskannan laajentumisessa. Steve aloitti uransa CIBT:ä vuonna 1996. Hänellä on kansainvälinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Syracusen yliopistosta, josta hän valmistui summa cum laude arvosanalla. Hän on aktiivinen jäsen useissa johtavissa kansainvälisissä järjestöissä,kuten maailmanlaajuinen ERC (ERC), the Forum for Expatriate Management (FEM), the Assosiation for Corporate Travel Executives (ACTE) ja Global Business Travel Association (GBTA).

Pete Fox - Johtava tiedotuspäällikö

Pete Fox liittyi CIBT:hen johtavaksi tiedotuspäälliköksi syyskuussa 2009. Hän on vastuussa yrityksen teknisen strategian ja toimintojen kaikista osa-alueista mukaan lukien ohjelmistokehitys, verkkohallinta, palvelinkeskukset ja digitaalinen turvallisuus.  Lisäksi Pete johtaa maailmanlaajuista markkinointitiimiä kehittämään uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita.  CIBT:llä Pete veti CIBT:n mittatilaustyönä tehtyjen täyttöjärjestelmien käyttöönottoa ja lanseerausta 22 eri maahan 7 eri kielellä.  Pete valvoo CIBT:n kaupallista ohjelmistotarjontaa ja kehitti ImmigrationSmartin, innovatiivisen teknisen ratkaisun yritysten liikkuvuuteen. Petellä on rutkasti kokemusta johtajuudesta ja laajan levikin verkkosovellusten kehittämisestä, verkkopohjaisista sovelluksista, maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja verkkokauppatuotteista.  Ennen CIBT:hen liittymistään Pete työskenteli useissa kokemukseen pohjaavissa tehtävissä Network Solutionsissa, jossa hän johti kahta laajamittaista yrityskauppaa sekä toimi insinööri-, tuotekehitys- ja yritysjärjestelyosastoista vastaavana varapääjohtajana.  Hänellä on takanaan kokemusta myös muista yrityksistä, kuten Lockheed Martin ja General Electric.  Pete valmistui sähköinsinööriksi magna cum laude -arvosanalla VA Tech:istä, ja hänellä on myös samaisessa VA Techissä suoritettu diplomi-insinöörin virkanimi sähkörakentamisessa.

Sandra Woznitski - Pohjois-Amerikan toimintojen varapääjohtaja

Sandi liittyi CIBT:hen maaliskuussa 2010 ja on toiminut Pohjois-Amerikan alueen varapääjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Hänellä on takanaan rutkasti kokemusta asiakaspalvelun, myynniin ja markkinoinnin saralta etenkin maailmanlaajuisten asiakastyytyväisyyttä kasvattavien strategioiden kehittämisessä sekä järjestön kattavassa tuottavuudessa. Sandi on valvonut viittä yritysostoa Pohjois-Amerikan toiminnan piirissä. Ennen CIBT:hen liittymistään Sandi työskenteli reilut 20 vuotta MCI Telecommunicationsilla ja Verizonissa, joissa hän toimi useissa kokemukseen pohjaavissa johtotehtävissä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin saralla. Sandi suoritti tutkintonsa hotelli-, ravintola- ja järjestöjohtamisen alalta cum laude -arvosanalla Virginia Polytechnic Institutessa ja State-yliopistossa.

Nicolas Derbyshire - Toimitusjohtaja - Aasian ja Tyynenmeren alue

Nicolas Derbyshire liittyi CIBT:hen toukokuussa 2012 liiketoiminnan kehittelyn varapääjohtajaksi, ja nimitettiin Aasian ja Tyynenmeren alueen toimitusjohtajaksi tammikuussa 2013.   CIBT:n asema Aasian ja Tyynenmeren alueella on Nicin johdolla kasvanut liikkuvuuspalveluiden johtavaksi tarjoajaksi. Nic on CIBT:hen tultuaan valvonut yli 6 yrityksen hankintaa ja integraatiota Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä johtanut ”vihreän kentän” leviämistä uusille markkinoille niin maahanmuutto- kuin turistiviisumialalla. Ennen CIBT:hen tuloaan Nic oli mukana perustamassa Visalink Systemsiä, jossa hän oli keskeisessä asemassa viisumiratkaisujen kehittämisessä kansainvälisille matkustajille sekä strategisen yhteistyön solmimisessa alan muiden toimijoiden kanssa ja Visalinkin Australian-toimintojen valvomisessa. Nic kehitti yhteistyötä useiden Australian hallinnon eri toimijoiden kanssa suunnitellen ja toteuttaen oman diplomaatti- ja muiden virallisten passien haltijoiden tarpeisiin räätälöidyn järjestelmän. Nic liittyi yritykseen CIBT:n ostettua Visalinkin vuonna 2012. Nicillä on kattava kokemus liiketoiminnan kehittämisestä sekä taloudellisesta ja operatiivisesta hallinnosta.  Nic on suorittanut VCE-tutkinnon Haileybury Collegessa.

Florent Frapolli - Toimitusjohtaja - Eurooppa

Florent Frapolli liittyi CIBT:hen vuonna 2012 ja on Euroopan alueen toimitusjohtaja. CIBT on hänen johdollan tehnyt lukuisia yrityskauppoja ja laajentanut toimintaansa 12 eri maahan ympäri Eurooppaa. Florentilla on rutkasti kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta ylläpitäen samalla asiakaspalvelun tason huippulukemissa. Ennen CIBT:hen liittymistään Florent oli johtotehtävissä ilmailualan G4S:ssä, lentoyhtiöiden lennoilla tarjottavan viihteen markkinoiden DMD:llä sekä levytysalan Iron Mountainissa. Florent keskittyy kehittämään eurooppalaista liiketoimintaa käyttämällä toiminnallista laatua tuottavuuden lisäämiseen. Florent on valmistunut Aix-Marseille -yliopistosta.

Valitse Visumservice

Nopea.  Visumservice on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  Visumservice on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. Visumservice noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.

Valokuvien muokkaus-ja tulostuspalvelu

Visumservice valokuvapalvelu. Lataa kuva palveluun ja asiantuntijamme varmistavat, että se täyttää lähetystön vaatimukset.

Lue lisää